Research Article
BibTex RIS Cite

Peyami Safa’nın Server Bedi Adıyla Yazdığı Masallarının Genel Bir Değerlendirmesi

Year 2018, Volume: 6 Issue: 3, 766 - 801, 27.07.2018
https://doi.org/10.16916/aded.429618

Abstract

Peyami Safa, Türk edebiyatının önemli
romancılarından biri olmakla birlikte çok sayıda hikâye ve masal da kaleme
almıştır. Peyami Safa’nın hikâyeleri ve masalları okurlar tarafından pek
bilinmemektedir. Bunun sebebi, büyük ihtimalle masallarını edebi kaygı
taşımadan yazmasıdır. O, Server Bedi takma adıyla yazdığı masallarını geçimini
sağlamak amacıyla gazetelerde ve dergilerde tefrika olarak yayımlanmıştır.
Bu yazıda Peyami
Safa’nın Server Bedi imzası ile yazdığı masallarının çocuk edebiyatı açısından
genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.
Araştırma sonucunda, yazarın  Server Bedi takma adıyla yazdığı masallarının
çoğu, çocuklara kazandırdığı değerler, dil ve anlatım açısından uygun bulunmuştur.
Server Bedi’nin edebi kaygı taşımadan yazdığı masalların aslında çocuklar için
edebiyat zevki oluşturabilecek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

References

 • Arıcı, A. F. (2015). Hayale Dayalı Türler. Ö. Yılar, L. Turan (Ed.), Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı (5. Baskı) (ss. 122), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Ayvazoğlu, B. (1998). Peyami Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı, “Doğumunun Yüzüncü Yılına Armağan”. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Birinci N. (1985). Türk Edebiyatı Ansiklopedisi. İstanbul: Karakuşak Yayınları.
 • Boratav, P. N. (2006). Az Gittik Uz Gittik. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Dilidüzgün, S. (2007). Çağdaş Çocuk Yazını. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Elçin, Ş. (1986). Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • H.Tanju, E. (2015). Edebi Türler Açısından Çocuk Edebiyatı. M. Gönen (Ed.), Çocuk Edebiyatı (3. Baskı) (ss.99), Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
 • Göze, E.(1972). Peyami Safa Nazım Hikmet Kavgası. İstanbul: Yağmur Yayınları
 • Güler, Z., Temizyürek, F. ve Şahbaz, N. K. (2007). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Güleryüz, H. (2013). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, 7’den 77’ye Yeniden Doğuşun Kitabı. Ankara: Edge Akademi Yayınları.
 • Günay, U. (1979). “Çocuk Eğitimi ve Masallar”, Divan Dergisi, 1 (8),17-18.
 • Oğuzkan, F. (2013). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sakaoğlu, S. (2013). Halk Masalları. (Çev. A.B. Alptekin). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri
 • Sever, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem Yayıncılık.
 • Şahin, A., Arıcı, A.F., Celepoğlu, A., Dursunoğlu, H., Toz, H., Erdal, K. ve ark. (2015). Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Şimşek, T. (2016). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı, El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Şirin, M. R. (2000). Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • TDK (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2002). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıkan, Z. U. (2004). Peyami Safa’nın Server Bedi İmzalı Romanları. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayıncılık.

A General Evaluation of Tales Written by Peyami Safa Using the Pen Name Server Bedi

Year 2018, Volume: 6 Issue: 3, 766 - 801, 27.07.2018
https://doi.org/10.16916/aded.429618

Abstract

Peyami
Safa, besides being an important novelist in Turkish literature, wrote many
stories and tales as well. The stories and tales of Peyami Safa are not well known
by readers. Most probably the reason for this is that he wrote his stories
without having a literary concern. He wrote his tales under the pen name Server
Bedi solely to be published in newspapers and magazines to make a living. In
this article, an evaluation of the tales written by Peyami Safa under the pen
name Sever Bedi was done. The results showed that most of the tales he wrote,
using the pen name Server Bedi were found to be appropriate in terms of the values
they instilled in children, language, and narrative. It was determined that the
tales of written by Server Bedi without having financial concerns were able to
create a taste for literature in children.

References

 • Arıcı, A. F. (2015). Hayale Dayalı Türler. Ö. Yılar, L. Turan (Ed.), Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı (5. Baskı) (ss. 122), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Ayvazoğlu, B. (1998). Peyami Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı, “Doğumunun Yüzüncü Yılına Armağan”. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Birinci N. (1985). Türk Edebiyatı Ansiklopedisi. İstanbul: Karakuşak Yayınları.
 • Boratav, P. N. (2006). Az Gittik Uz Gittik. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Dilidüzgün, S. (2007). Çağdaş Çocuk Yazını. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Elçin, Ş. (1986). Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • H.Tanju, E. (2015). Edebi Türler Açısından Çocuk Edebiyatı. M. Gönen (Ed.), Çocuk Edebiyatı (3. Baskı) (ss.99), Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
 • Göze, E.(1972). Peyami Safa Nazım Hikmet Kavgası. İstanbul: Yağmur Yayınları
 • Güler, Z., Temizyürek, F. ve Şahbaz, N. K. (2007). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Güleryüz, H. (2013). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, 7’den 77’ye Yeniden Doğuşun Kitabı. Ankara: Edge Akademi Yayınları.
 • Günay, U. (1979). “Çocuk Eğitimi ve Masallar”, Divan Dergisi, 1 (8),17-18.
 • Oğuzkan, F. (2013). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sakaoğlu, S. (2013). Halk Masalları. (Çev. A.B. Alptekin). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri
 • Sever, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem Yayıncılık.
 • Şahin, A., Arıcı, A.F., Celepoğlu, A., Dursunoğlu, H., Toz, H., Erdal, K. ve ark. (2015). Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Şimşek, T. (2016). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı, El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Şirin, M. R. (2000). Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • TDK (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2002). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıkan, Z. U. (2004). Peyami Safa’nın Server Bedi İmzalı Romanları. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayıncılık.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Keziban Tekşan 0000-0002-5768-0022

Derya Yeşim Altaş 0000-0002-3207-9994

Publication Date July 27, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 3

Cite

APA Tekşan, K., & Altaş, D. Y. (2018). Peyami Safa’nın Server Bedi Adıyla Yazdığı Masallarının Genel Bir Değerlendirmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 766-801. https://doi.org/10.16916/aded.429618