Research Article
BibTex RIS Cite

Eylül Romanında Aşkı Hazırlayan Ortam ve Unsurlar

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 420 - 434, 29.04.2018
https://doi.org/10.16916/aded.403155

Abstract

Eylül, Türk edebiyatının en başarılı psikolojik aşk
romanıdır. Mehmet Rauf, Eylül’den başka da roman ve hikâye yazmış, dergi
çıkarmış olmasına rağmen şöhretini Eylül romanıyla kazanmıştır. Mehmet Rauf,
Eylül’de dar mekânda, bir mevsimde gelişen yasak bir aşkın, cinselliğe
dönüşmeden yaşanması ve bedelinin de ölümle ödenmesini hikâye eder. Bu yazıda
Eylül romanının edebiyatımızdaki yerine değinilecek, sonra da asıl temayı
oluşturan yasak aşkın doğmasını oluşturan ortam ve diğer unsurlar üzerinde
durulacaktır.

References

 • Akyüz, K. (1990), Modern Türk edebiyatının ana çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
 • Belge, M. (1998), Edebiyat üstüne yazılar, İletişim, 1998.
 • Emre, İ. (2005). Edebiyat ve psikoloji, Ankara.
 • Gezgin, H.S. (1997), “Mehmet Rauf”, edebî portreler, Hazırlayan: Beşir Ayvazoğlu, Timaş Yayınları.
 • Güven, G. (2004) , Tanpınar’da yeni ders notları, Yayına Hazırlayan Hayri Ataş, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
 • Habib, İ. (1940), Avrupa edebiyatı ve Biz, C: 2, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Hisar, A.Ş. (2011), Geçmiş Zaman Edipleri Bütün Yapıtları Portreler, Hazırlayan: Necmettin Türinay, YKY.
 • Huyugüzel, Ö. F. (1984), Hüseyin Cahit Yalçın’ın hayatı ve edebî eserleri, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir
 • İbn Hazm(1985), Güvercin gerdanlığı sevgiye ve sevenlere Dair, Çev.: Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, İstanbul.
 • İbnu’l-Kayyim El-Cevziyye, (2009), Âşıklar, Çev: Fevzullah Demirkıran (1-19 bölümler)-Savaş Kocabaş (20-29 bölümler), Şûle Yayınları, Ankara..
 • Kabaklı, A. (1970),Türk edebiyatı, C: 2,Türk Edebiyatı Yayınları.
 • Karaosmanoğlu, Y.K. (1990), Gençlik ve edebiyat hatıraları, Baskıya hazırlayan: Atilla Özkırımlı, İletişim Yayınları,
 • Kerman, Z. (1998), Eylül romanında musiki, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Akçağ Yayınları, Ankara s.136-151.
 • Kestelli, R.N. (2012), Edebiyat hayatı (Hayat-ı edebiyye), Haz: Recep Duymaz- Yüksel Topaloğlu- Özcan Aygün, Akademik Kitaplar, İstanbul.
 • Naci, F. (2007), Yüz yılın Türk romanı, İş Bankası Yayınları,
 • Oktay, A. (1986). Toplumcu gerçekçiliğin kaynakları (1986), Bilim /Felsefe/ Sanat Yayınları,
 • Özbalcı, M. (2006) Servet-i Fünûn edebiyatının hikâye ve romanı, İsmail Parlatır ve Diğerleri, Servet-i Fünun Edebiyatı (2006), Akçağ Yayınları,s. 311-486.
 • Özcan, N. (2013), Eylül romanında can sıkıntısı, Ankara Üniversitesi DTCF, Türkoloji Dergisi, S. 20-1.
 • Pala, İ. (2008), “Göz görünce bir kez geriye ne kalır”, Kitâb-ı aşk, 10. Baskı Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Rauf, M. (2016), Eylül, Yayına Hazırlayan Sabahattin Çağan, Özgür Yayınları. (Alıntılar bu baskıdandır)
 • Seyfettin, Ö. ve Ünaydın, R.E. (1972),, Diyorlar ki (Haz. Şemsettin Kutlu, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Talu, E.E. (2005), Geçmiş zaman olur ki anılar, Hazırlayan: Alâattin Karaca, Hece Yayınları.
 • Tanpınar, A.H. (1977), Makaleler, Hazırlayan: Zeynep Kerman, Dergâh Yayınları.
 • Teodor, R. (2005), Aşkın anatomisi, Derleyen: A Krich, Çev.: Mehmet Harmancı, Say Yayınları, İstanbul.
 • Uşaklıgil, H.Z. (1987), Kırk yıl, Haz: Şemsettin Kutlu, İnkılâp Kitabevi.
 • Üner, A.M. (2006), Roman ve musiki Tanzimat ve Servet-i Fünun romanlarında musiki, Simurg Yayınları, İstanbul.
 • Yalçın, H.C. (1999), Edebiyat anıları, Yayına Hazırlayan: Rauf Mutluay, Türkiye İş Bankası yayını.

The Environment and the Elements that Set the Stage for Love in the Novel “Eylül”

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 420 - 434, 29.04.2018
https://doi.org/10.16916/aded.403155

Abstract

Eylül, by Mehmet Rauf, is the
most successful psychological love novel of Turkish literature. Although Mehmet
Rauf wrote other novels and stories and published a magazine besides Eylül, he
became famous via the novel “Eylül.” In Eylül, Mehmet Rauf tells the story of a
forbidden love that develops in a constricted environment, through one season, is
lived without any sexual affair, and the price for which is paid with death. In
this article, the place of “Eylül” in Turkish literature will be discussed, and,
afterwards, the environment and other elements that lead to the inception of
the forbidden love that form the plot will be focused on.

References

 • Akyüz, K. (1990), Modern Türk edebiyatının ana çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
 • Belge, M. (1998), Edebiyat üstüne yazılar, İletişim, 1998.
 • Emre, İ. (2005). Edebiyat ve psikoloji, Ankara.
 • Gezgin, H.S. (1997), “Mehmet Rauf”, edebî portreler, Hazırlayan: Beşir Ayvazoğlu, Timaş Yayınları.
 • Güven, G. (2004) , Tanpınar’da yeni ders notları, Yayına Hazırlayan Hayri Ataş, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
 • Habib, İ. (1940), Avrupa edebiyatı ve Biz, C: 2, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Hisar, A.Ş. (2011), Geçmiş Zaman Edipleri Bütün Yapıtları Portreler, Hazırlayan: Necmettin Türinay, YKY.
 • Huyugüzel, Ö. F. (1984), Hüseyin Cahit Yalçın’ın hayatı ve edebî eserleri, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir
 • İbn Hazm(1985), Güvercin gerdanlığı sevgiye ve sevenlere Dair, Çev.: Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, İstanbul.
 • İbnu’l-Kayyim El-Cevziyye, (2009), Âşıklar, Çev: Fevzullah Demirkıran (1-19 bölümler)-Savaş Kocabaş (20-29 bölümler), Şûle Yayınları, Ankara..
 • Kabaklı, A. (1970),Türk edebiyatı, C: 2,Türk Edebiyatı Yayınları.
 • Karaosmanoğlu, Y.K. (1990), Gençlik ve edebiyat hatıraları, Baskıya hazırlayan: Atilla Özkırımlı, İletişim Yayınları,
 • Kerman, Z. (1998), Eylül romanında musiki, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Akçağ Yayınları, Ankara s.136-151.
 • Kestelli, R.N. (2012), Edebiyat hayatı (Hayat-ı edebiyye), Haz: Recep Duymaz- Yüksel Topaloğlu- Özcan Aygün, Akademik Kitaplar, İstanbul.
 • Naci, F. (2007), Yüz yılın Türk romanı, İş Bankası Yayınları,
 • Oktay, A. (1986). Toplumcu gerçekçiliğin kaynakları (1986), Bilim /Felsefe/ Sanat Yayınları,
 • Özbalcı, M. (2006) Servet-i Fünûn edebiyatının hikâye ve romanı, İsmail Parlatır ve Diğerleri, Servet-i Fünun Edebiyatı (2006), Akçağ Yayınları,s. 311-486.
 • Özcan, N. (2013), Eylül romanında can sıkıntısı, Ankara Üniversitesi DTCF, Türkoloji Dergisi, S. 20-1.
 • Pala, İ. (2008), “Göz görünce bir kez geriye ne kalır”, Kitâb-ı aşk, 10. Baskı Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Rauf, M. (2016), Eylül, Yayına Hazırlayan Sabahattin Çağan, Özgür Yayınları. (Alıntılar bu baskıdandır)
 • Seyfettin, Ö. ve Ünaydın, R.E. (1972),, Diyorlar ki (Haz. Şemsettin Kutlu, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Talu, E.E. (2005), Geçmiş zaman olur ki anılar, Hazırlayan: Alâattin Karaca, Hece Yayınları.
 • Tanpınar, A.H. (1977), Makaleler, Hazırlayan: Zeynep Kerman, Dergâh Yayınları.
 • Teodor, R. (2005), Aşkın anatomisi, Derleyen: A Krich, Çev.: Mehmet Harmancı, Say Yayınları, İstanbul.
 • Uşaklıgil, H.Z. (1987), Kırk yıl, Haz: Şemsettin Kutlu, İnkılâp Kitabevi.
 • Üner, A.M. (2006), Roman ve musiki Tanzimat ve Servet-i Fünun romanlarında musiki, Simurg Yayınları, İstanbul.
 • Yalçın, H.C. (1999), Edebiyat anıları, Yayına Hazırlayan: Rauf Mutluay, Türkiye İş Bankası yayını.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Hidayet Özcan

Publication Date April 29, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Özcan, H. (2018). Eylül Romanında Aşkı Hazırlayan Ortam ve Unsurlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 420-434. https://doi.org/10.16916/aded.403155