Review
BibTex RIS Cite

A Variable Suggestion for Language Education Research: Vocabulary Coefficient

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 532 - 537, 29.04.2018
https://doi.org/10.16916/aded.372078

Abstract

Social and humanities research are tried to explain
the social phenomena by measuring characteristics that can be changed by
individuals or groups. Language -when the individual is the subject matter-
emerges as one of the most basic features. The measurement of language
performance and the indexes that can be built through it can easily be related
to other characteristics of the individual. One of these features is the
vocabulary. The precise identification of the vocabulary of individuals
requires longitudinal and very laborious work. In this respect, it is not
possible to carry out a long-term vocabulary search for each sample of a
quantitative study.. This situation requires another solution that will show
the level of vocabulary. The Vocabulary Coefficient value obtained by dividing
the number of words a person uses in any given expression into the total number
of words used is an important clue in describing the richness of individual
vocabulary. This value is related to the use of vocabulary and can be
associated with many other features. This study deals with how to use the
Vocabulary Coefficient in quantitative language education researches as a
variable
.

References

 • Aziz, A. (1994). Araştırma yöntemleri-teknikleri ve iletişim. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Baş, B. (2006). 1985-2005 yılları arasında çocuk edebiyatı sahasında yazılmış tahkiyeli metinlerin söz varlığı üzerine bir araştırma. (Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara.
 • Gündüz, M. (1996). Basın ve terör. İzmir: Saray Kitabevleri.
 • Karadağ, Ö. (2005). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara.
 • Kurudayıoğlu, M. (2005). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. (Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara.
 • Scott, D. ve Morrison, M. (2016). Eğitim araştırmasında temel fikirler ve kavramlar. (Çev.: Ümit Tatlıcan) İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Stevens, S.S.(1946). On the theory of scales of measurement. Science, 103, 677-680.
 • Turgut, M.F. ve Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Dil Eğitimi Araştırmaları İçin Bir Değişken Önerisi: Kelime Hazinesi Katsayısı

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 532 - 537, 29.04.2018
https://doi.org/10.16916/aded.372078

Abstract

Toplum
ve insani bilimler ile ilgili 
araştırmalarda bireyden bireye ya da gruptan gruba değişebilen
özellikler ölçülerek sosyal olgular açıklanmaya çalışılır. Bireyler söz konusu
olduğunda dil. en temel özelliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dil
performansının ölçülmesi ve bunun üzerinden oluşturulabilecek indeksler,
bireyin diğer özellikleriyle kolaylıkla ilişkilendirilebilir. Bu özelliklerden
biri de sahip olunan kelime hazinesidir. Bireylerin kelime hazinesinin tam
olarak belirlenmesi boylamsal ve çok zahmetli bir çalışmayı gerektirir. Bu
yönüyle örneğin nicel bir araştırmada oluşan bir örneklemin her biri için uzun
süreli kelime hazinesi araştırması gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu durum
kelime hazinesi düzeyini gösterecek başka bir çözümü zorunlu kılmaktadır. Bir
kişinin herhangi bir anlatımında kullandığı farklı kelimelerin toplamda
kullandığı kelime sayısına bölünerek elde edilen Kelime Hazinesi Katsayısı değeri bireysel kelime hazinesi
zenginliğini betimlemede önemli bir ipucudur. Bu değer kelime hazinesinin
kullanımına ilişkindir ve birçok başka özellikle ilişkilendirilebilir. Bu
çalışmada dil eğitimi araştırmalarında Kelime
Hazinesi Katsayısı
nın nicel bir değişken olarak nasıl kullanılabileceği ele
alınmıştır.

References

 • Aziz, A. (1994). Araştırma yöntemleri-teknikleri ve iletişim. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Baş, B. (2006). 1985-2005 yılları arasında çocuk edebiyatı sahasında yazılmış tahkiyeli metinlerin söz varlığı üzerine bir araştırma. (Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara.
 • Gündüz, M. (1996). Basın ve terör. İzmir: Saray Kitabevleri.
 • Karadağ, Ö. (2005). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara.
 • Kurudayıoğlu, M. (2005). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. (Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara.
 • Scott, D. ve Morrison, M. (2016). Eğitim araştırmasında temel fikirler ve kavramlar. (Çev.: Ümit Tatlıcan) İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Stevens, S.S.(1946). On the theory of scales of measurement. Science, 103, 677-680.
 • Turgut, M.F. ve Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
There are 8 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Özay Karadağ

Publication Date April 29, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Karadağ, Ö. (2018). Dil Eğitimi Araştırmaları İçin Bir Değişken Önerisi: Kelime Hazinesi Katsayısı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 532-537. https://doi.org/10.16916/aded.372078

Cited ByTurkish textbooks in terms of thematic vocabulary coefficient
Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi
Yavuz Selim BAYBURTLU
https://doi.org/10.17263/jlls.850992