Editorial
BibTex RIS Cite

2017 Volume:5 Issue:3 Generic File

Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 1 - 6, 28.07.2017

Abstract

2017 Volume:5 Issue:3 Generic File

References

 • Adıgüzel, F. B. ve Süslü, G. (2017). “Yaratıcı dramayla kitap kurdu olunur mu?” çocuk kitaplarıyla okuma sevgisi ve ilgisi kazandırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 367-394.
 • Akçay, A. ve Akçay, N. O. (2017). Hikâye kartlarının çocukların görsel ifade becerileri üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 417-432.
 • Altunbay, M. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının dünya edebiyatını takip etme düzeyleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 433-449.
 • Boylu, E. ve Işık, Ö. F. (2017). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin Türkçeye yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 450-471.
 • İpek, O. (2017). Beden dili çalışmalarında unutulan bir eser: “Yüz İfadelerinin Tefsiri Hakkında Tecrübî Bir Tektik”. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 485-492.
 • Kan, M. O. ve Yeşiloğlu, F. (2017). İlk okuma yazma öğretiminde izlenen aşamalarda iki dilli çocukların yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara dair çözüm önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 519-533.
 • Karagöz, B. (2017). Naki Tezel’in Türk Masalları adlı kitabının değerler açısından analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 534-556.
 • Şahbaz, N. K. ve Sakar, C. (2017). Suriyeli mültecilerle değişen iş yeri tabelalarının dilsel kullanımlar açısından incelemesi: Mezitli ilçesi örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 472-484.
 • Tanrıkulu, F. (2017). EBA’nın Türkçe dersi öğrenme alanlarını karşılama yeterliliğine yönelik öğretmen görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 395-416.
 • Tiryaki, E. ve Doğan, S. Ö. (2017). Yabancılara Türkçe öğretimindeki ders kitaplarındaki okuma metinlerinin bilgi türleri açısından incelenmesi (İstanbul C1/+ örneği). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 503-518.
 • Uyanık, İ. A., Coşkun, H., Uğur, Y., ve Durakoğlu, A. (2017). Tekrarlama ve sunum türünün sematik bellekte Almanca sözcüklerin kodlanmasına etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 493-502.

2017 Cilt:5 Sayı:3 Jenerik Dosyası

Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 1 - 6, 28.07.2017

Abstract

2017 Cilt:5 Sayı:3 Jenerik Dosyası

References

 • Adıgüzel, F. B. ve Süslü, G. (2017). “Yaratıcı dramayla kitap kurdu olunur mu?” çocuk kitaplarıyla okuma sevgisi ve ilgisi kazandırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 367-394.
 • Akçay, A. ve Akçay, N. O. (2017). Hikâye kartlarının çocukların görsel ifade becerileri üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 417-432.
 • Altunbay, M. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının dünya edebiyatını takip etme düzeyleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 433-449.
 • Boylu, E. ve Işık, Ö. F. (2017). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin Türkçeye yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 450-471.
 • İpek, O. (2017). Beden dili çalışmalarında unutulan bir eser: “Yüz İfadelerinin Tefsiri Hakkında Tecrübî Bir Tektik”. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 485-492.
 • Kan, M. O. ve Yeşiloğlu, F. (2017). İlk okuma yazma öğretiminde izlenen aşamalarda iki dilli çocukların yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara dair çözüm önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 519-533.
 • Karagöz, B. (2017). Naki Tezel’in Türk Masalları adlı kitabının değerler açısından analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 534-556.
 • Şahbaz, N. K. ve Sakar, C. (2017). Suriyeli mültecilerle değişen iş yeri tabelalarının dilsel kullanımlar açısından incelemesi: Mezitli ilçesi örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 472-484.
 • Tanrıkulu, F. (2017). EBA’nın Türkçe dersi öğrenme alanlarını karşılama yeterliliğine yönelik öğretmen görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 395-416.
 • Tiryaki, E. ve Doğan, S. Ö. (2017). Yabancılara Türkçe öğretimindeki ders kitaplarındaki okuma metinlerinin bilgi türleri açısından incelenmesi (İstanbul C1/+ örneği). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 503-518.
 • Uyanık, İ. A., Coşkun, H., Uğur, Y., ve Durakoğlu, A. (2017). Tekrarlama ve sunum türünün sematik bellekte Almanca sözcüklerin kodlanmasına etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 493-502.
There are 11 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Genel Editör

Publication Date July 28, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 3

Cite

APA Editör, G. (2017). 2017 Cilt:5 Sayı:3 Jenerik Dosyası. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 1-6.