Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Dede Korkut Hikâyelerinde Yaratıcı Düşünce ve Yaratıcı Kişilik Özellikleri

Year 2017, Volume 5, Issue 2, 226 - 237, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.297897

Abstract

Her alanda yaşanan hızlı değişim insanları düşünmekten, sorgulamaktan uzaklaştırmakta ve her geçen gün insanlar yeni sorunlarla karşılaşmaktadır. Bunun için insanların yaratıcı düşünmeleri ve davranmaları gerekir. Çünkü yaratıcı düşünce, bir sorun, olay ya da duruma çok yönlü bakabilmeyi, sayısız fikir ve çözüm üretebilmeyi sağlar. Bu araştırmanın amacı yaratıcı düşünce ve yaratıcı kişilik özellikleri açısından Dede Korkut hikâyelerinin incelenmesidir. Çünkü Dede Korkut hikâyeleri, Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Araştırma sonucuna göre hikâyelerde,  Dede Korkut, Basat, Buğaç Han, Kan Turalı, Karaçuk Çoban, Dirse Han’ın Hatunu ve Selcen Hatun gibi kahramanların yaratıcı düşündükleri,  yaratıcı kişilik özellikleri taşıdıkları ve yaratıcı bir tavır sergiledikleri tespit edilmiştir.

References

  • Ağayev, R. (2000). Halk yaratıcılığının kaynakları. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 4, 55-58.
  • Barker, A. (2002). Yenilikçiliğin simyası. (Çev. Ahmet Kardam) , İstanbul: Mess Yayınları.
  • Çiçek, M.(2011). Stratejik düşüncenin belirleyicileri olarak eleştirel ve yaratıcı düşünce. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
  • Demirci, C.(2007). Fen bilgisi öğretiminde yaratıcılığın erişi ve tutuma etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 65-75.

Analyzing Dede Qorqut Stories in terms of creative thinking and creative personal traits.

Year 2017, Volume 5, Issue 2, 226 - 237, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.297897

Abstract

Rapid change in each field of our everyday life takes away people from thinking and questioning and people face with new problems day by day. Therefore, people are required to think creatively and behave in this manner. Since creative thinking enable people to look at in different ways and find numerous ideas and solutions. The aim of this study is to analyze Dede Qorqut Stories in terms of creative thinking and creative personal traits. Dede Qorqut stories are one of the most important works in Turkish Literature. According to the results, it has been determined that heroes such as Dede Qorqut, Bugac Khan, Kan Turali, Karacuk Shepherd, and Selcen Lady of Dirse Khan thought creatively, had creative personal traits and behaved in a creative manner.

References

  • Ağayev, R. (2000). Halk yaratıcılığının kaynakları. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 4, 55-58.
  • Barker, A. (2002). Yenilikçiliğin simyası. (Çev. Ahmet Kardam) , İstanbul: Mess Yayınları.
  • Çiçek, M.(2011). Stratejik düşüncenin belirleyicileri olarak eleştirel ve yaratıcı düşünce. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
  • Demirci, C.(2007). Fen bilgisi öğretiminde yaratıcılığın erişi ve tutuma etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 65-75.

Details

Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Keziban TEKŞAN>
ORDU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-5768-0022
Türkiye

Publication Date April 26, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Tekşan, K. (2017). Dede Korkut Hikâyelerinde Yaratıcı Düşünce ve Yaratıcı Kişilik Özellikleri . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 5 (2) , 226-237 . DOI: 10.16916/aded.297897

Cited By

Bogac Han in Dede Korkut
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi
https://doi.org/10.55107/turksosbilder.1063457