Review
BibTex RIS Cite

Dede Korkut Hikâyelerinde Yaratıcı Düşünce ve Yaratıcı Kişilik Özellikleri

Year 2017, Volume: 5 Issue: 2, 226 - 237, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.297897

Abstract

Her alanda yaşanan hızlı değişim insanları düşünmekten, sorgulamaktan
uzaklaştırmakta ve
her geçen gün insanlar yeni
sorunlarla karşılaşmaktadır.
Bunun için insanların yaratıcı düşünmeleri ve davranmaları
gerekir. Çünkü yaratıcı düşünce, bir sorun, olay ya da duruma çok yönlü
bakabilmeyi, sayısız fikir ve çözüm üretebilmeyi sağlar. Bu araştırmanın amacı yaratıcı düşünce ve
yaratıcı kişilik özellikleri açısından Dede Korkut hikâyelerinin
incelenmesidir. Çünkü Dede Korkut hikâyeleri, Türk edebiyatının en önemli
eserlerinden biridir. Araştırma sonucuna göre hikâyelerde,  Dede Korkut, Basat, Buğaç Han, Kan Turalı,
Karaçuk Çoban, Dirse Han’ın Hatunu ve Selcen Hatun gibi kahramanların yaratıcı
düşündükleri,  yaratıcı kişilik
özellikleri taşıdıkları ve yaratıcı bir tavır sergiledikleri tespit edilmiştir.

References

  • Ağayev, R. (2000). Halk yaratıcılığının kaynakları. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 4, 55-58.
  • Barker, A. (2002). Yenilikçiliğin simyası. (Çev. Ahmet Kardam) , İstanbul: Mess Yayınları.
  • Çiçek, M.(2011). Stratejik düşüncenin belirleyicileri olarak eleştirel ve yaratıcı düşünce. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
  • Demirci, C.(2007). Fen bilgisi öğretiminde yaratıcılığın erişi ve tutuma etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 65-75.

Analyzing Dede Qorqut Stories in terms of creative thinking and creative personal traits.

Year 2017, Volume: 5 Issue: 2, 226 - 237, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.297897

Abstract

Rapid change in each field of
our everyday life takes away people from thinking and questioning and people
face with new problems day by day. Therefore, people are required to think
creatively and behave in this manner. Since creative thinking enable people to
look at in different ways and find numerous ideas and solutions. The aim of
this study is to analyze Dede Qorqut Stories in terms of creative thinking and
creative personal traits. Dede Qorqut stories are one of the most important
works in Turkish Literature. According to the results, it has been determined
that heroes such as Dede Qorqut, Bugac Khan, Kan Turali, Karacuk Shepherd, and
Selcen Lady of Dirse Khan thought creatively, had creative personal traits and
behaved in a creative manner.

References

  • Ağayev, R. (2000). Halk yaratıcılığının kaynakları. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 4, 55-58.
  • Barker, A. (2002). Yenilikçiliğin simyası. (Çev. Ahmet Kardam) , İstanbul: Mess Yayınları.
  • Çiçek, M.(2011). Stratejik düşüncenin belirleyicileri olarak eleştirel ve yaratıcı düşünce. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
  • Demirci, C.(2007). Fen bilgisi öğretiminde yaratıcılığın erişi ve tutuma etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 65-75.
There are 4 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Keziban Tekşan

Publication Date April 26, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Tekşan, K. (2017). Dede Korkut Hikâyelerinde Yaratıcı Düşünce ve Yaratıcı Kişilik Özellikleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 226-237. https://doi.org/10.16916/aded.297897

Cited By

Bogac Han in Dede Korkut
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi
https://doi.org/10.55107/turksosbilder.1063457