Research Article
BibTex RIS Cite

Yaratıcı Yazma ve Toplumsal Cinsiyet

Year 2017, Volume: 5 Issue: 2, 238 - 258, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.297642

Abstract

Bu çalışma, yaratıcı
yazma sürecinde öğrencilerin toplumsal cinsiyet algılarını ortaya çıkarmayı
amaçlamaktadır. Bu durum, öğrencilerin yazılarının toplumsal cinsiyet ile olan ilişkisini
ortaya çıkartacaktır.
Bu
amaç doğrultusunda, nitel bir araştırma deseni kullanılarak araştırmacı
tarafından verilen karakterler aracılığıyla öğrencilerin yazılarındaki
toplumsal cinsiyet algısı incelenmiştir.
Araştırmanın
katılımcılarını uygun örnekleme yoluyla Amasya ilinde pedagojik formasyon,
üniversite, ortaöğretim ve ilköğretim eğitimlerini sürdürmekte olan 57 öğrenci
ile 5 yetişkin oluşturmaktadır Araştırmanın farklı yaş ve düzeylerdeki
katılımcılarla yürütülmesinin nedeni ise, her yaş ve düzeyde yaratıcı yazma ile
ortaya çıkabilecek toplumsal cinsiyet algılarını ortaya çıkartıp karşılaştırma
yapabilmektir. Bu çalışmada, tek sorudan oluşan bir anket aracılığıyla
katılımcılardan içerisinde prens, prenses, cadı ve ejderhanın olduğu bir masal
yazmaları istenmiştir. Daha sonra, katılımcıların prens, prenses, cadı ve
ejderhayı nasıl betimlendiğine ilişkin yazdıkları masallara içerik analizi
uygulanmıştır. İçerik analizinde ortaya çıkan izlekler (tema) sınıflandırılmış
ve daha sonra bu sınıflandırmalar frekans ve yüzdeler aracılığıyla rapor
edilmiştir.
Sonuç
olarak, bu çalışmada, farklı yaş ve cinsiyette bulunan öğrenci ve yetişkinlerin
yaratıcı yazılarında verilen karakterlere yönelik yansıttıkları toplumsal
cinsiyet anlayışlarının birbirlerine benzer oldukları
ortaya çıkartılmıştır. 

References

 • Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı drama. Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Applebee, A. N. (2001). Alternative models of writing development. Roselmina Indrisano and James R. Squire (Eds.), Perspectives on writing research, theory, and practice. (pp. 90-112). USA: International Reading Association.
 • Arthur, B. & Zell, N. A. (1996). Strategy for teaching creative writing skills to emotionally disturbed students, Preventing School Failure, 34(4), 26-31.
 • Beasley, C. (2005) Gender and sexuality: critical theories, critical thinkers. London: Sage.
 • Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 88, 354- 364.
 • Bem, S. L. (1993). The lenses of gender: Transforming the debate on sexual inequality. New Haven: Yale University Press.
 • Bigler, R. S., & Liben, L. S. (2006). A developmental intergroup theory of social stereotypes and prejudice. Kail, R. V. (Ed.), Advances in child development and behavior (Vol. 34) (pp. 39–89). San Diego: Elsevier Academic Press.
 • Brookes, I., Marshall, M. (2004). Good writing guide. New York: Harap Publishers.
 • Buxton, A. E. (2011). Gender differences and writing development in kindergarteners. Master Dissertation, Oklahoma State University.
Year 2017, Volume: 5 Issue: 2, 238 - 258, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.297642

Abstract

References

 • Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı drama. Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Applebee, A. N. (2001). Alternative models of writing development. Roselmina Indrisano and James R. Squire (Eds.), Perspectives on writing research, theory, and practice. (pp. 90-112). USA: International Reading Association.
 • Arthur, B. & Zell, N. A. (1996). Strategy for teaching creative writing skills to emotionally disturbed students, Preventing School Failure, 34(4), 26-31.
 • Beasley, C. (2005) Gender and sexuality: critical theories, critical thinkers. London: Sage.
 • Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 88, 354- 364.
 • Bem, S. L. (1993). The lenses of gender: Transforming the debate on sexual inequality. New Haven: Yale University Press.
 • Bigler, R. S., & Liben, L. S. (2006). A developmental intergroup theory of social stereotypes and prejudice. Kail, R. V. (Ed.), Advances in child development and behavior (Vol. 34) (pp. 39–89). San Diego: Elsevier Academic Press.
 • Brookes, I., Marshall, M. (2004). Good writing guide. New York: Harap Publishers.
 • Buxton, A. E. (2011). Gender differences and writing development in kindergarteners. Master Dissertation, Oklahoma State University.
There are 9 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Erkan Çer

Publication Date April 26, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Çer, E. (2017). Yaratıcı Yazma ve Toplumsal Cinsiyet. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 238-258. https://doi.org/10.16916/aded.297642