BibTex RIS Cite

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Sözcük Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi / Assessment of Textbooks for Teaching Turkish as a Foreign Language in terms of Vocabulary Teaching

Year 2016, Volume: 4 Issue: 1, 151 - 166, 05.01.2016
https://doi.org/10.16916/aded.70541

Abstract

Dil öğretiminin amacı, bireylerin dört temel dil becerilerini geliştirerek çevreleriyle sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamaktır. Türkçe öğrenen bireylerin iletişim sürecini eksiksiz devam ettirebilmeleri ve topluma uyum sağlayabilmeleri için, dört temel dil becerisinin gelişimine ek olarak zengin bir söz varlığına sahip olmaları da gerekmektedir. Bireyin öğrendiği dille ilgili sözcük hazinesini geliştirmesi, hem dili aktif ve doğru kullanmasını sağlayacak, hem de düşünme becerisini geliştirecektir.

Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan temel kaynaklar ders kitaplarıdır. Öğrencilerin sözcük hazinelerini geliştirmede kitaplarda bulunan sözcük öğretimi  etkinlikleri ve bunların niteliği önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmada, iki farklı yayınevi tarafından hazırlanan temel dil kullanıcı düzeyi ders ve çalışma kitapları doküman analizi yöntemiyle incelenerek bağımsız sözcük öğretimi etkinlikleri sayısal açıdan ve kullanılan etkinlik çeşitliliği açısından değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda, incelenen kitaplarda bağımsız sözcük öğretimi etkinlik sayı ve oranlarının birbirine yakın (Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe: % 12, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe:  % 16) olduğu görülmüştür. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Kitaplarında 11 farklı etkinliğe, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Kitaplarında ise 14 farklı etkinlik türüne yer verildiği tespit edilmiştir. Her iki yayınevi tarafında hazırlanan etkinlik türlerinden 10’unun ortak olması belli türde etkinliklere odaklanıldığının göstergesidir.

Anahtar Sözcükler: Yabancılara Türkçe öğretimi, sözcük öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi ders kitapları 

References

 • Aksan, D. (2009). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
 • Aksan, D. (2009). Anlambilim. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Apaydın, D. (2007). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir yöntem denemesi.Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Barın, E. (2003). Yabancılara Türkçenin öğretiminde temel söz varlığının önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 311-317.
 • Bilgin, M. (2006). Anlamdan Anlatıma Türkçemiz. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyükikiz, K.K. ve Hasırcı, S. (2013). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir değerlendirme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 145-155.
 • Doğan, Y. (2014). Yabancılara Türkçe sözcük öğretiminde market broşürlerinden yararlanma. Journal of Language and Linguistic Studies, 10(1), 89-98.
 • Erer, N. G. (2011). Türkçe ve İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan iki seri kitabın sözcük öğretimi açısından karşılaştırılması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ilgar, M. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde e-öğrenim yoluyla sözcük öğretimi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Korkmaz, Z. (2007). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi. Ankara: TDK Yayınları.
 • Karadağ, Ö. (2013). Sözcük Öğretimi. İstanbul: Kriter Yayınları. MEB. (?) Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni
 • Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme.
 • http://www.dilbilimi.net/ab_diller_icin_ortak_avrupa_basvuru_metni_meb_tarafindan.pdf.
 • Erişim Tarihi: 16.04.2015
 • Nation, P. (2005). Teaching vocabulary. The Asian EFL Journal Quarterly, 7(3), 47-54.
 • Onan, B. (2014). Anlama Sürecinde Türkçenin Yapısal İşlevleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Tanın, R. (2004). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözcük bilgisi ve öğretimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tok, M. ve Yığın, M. (2014). Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde öğrencilerin kullandıkları sözcük öğrenme stratejileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 265-276.
 • Uysal, B. (2009). Avrupa dilleri öretimi ortak çerçeve metni doğrultusunda Türkçe öğretimi programları ve örnek kitapların değerlendirilmesi.Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Year 2016, Volume: 4 Issue: 1, 151 - 166, 05.01.2016
https://doi.org/10.16916/aded.70541

Abstract

References

 • Aksan, D. (2009). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
 • Aksan, D. (2009). Anlambilim. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Apaydın, D. (2007). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir yöntem denemesi.Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Barın, E. (2003). Yabancılara Türkçenin öğretiminde temel söz varlığının önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 311-317.
 • Bilgin, M. (2006). Anlamdan Anlatıma Türkçemiz. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyükikiz, K.K. ve Hasırcı, S. (2013). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir değerlendirme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 145-155.
 • Doğan, Y. (2014). Yabancılara Türkçe sözcük öğretiminde market broşürlerinden yararlanma. Journal of Language and Linguistic Studies, 10(1), 89-98.
 • Erer, N. G. (2011). Türkçe ve İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan iki seri kitabın sözcük öğretimi açısından karşılaştırılması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ilgar, M. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde e-öğrenim yoluyla sözcük öğretimi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Korkmaz, Z. (2007). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi. Ankara: TDK Yayınları.
 • Karadağ, Ö. (2013). Sözcük Öğretimi. İstanbul: Kriter Yayınları. MEB. (?) Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni
 • Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme.
 • http://www.dilbilimi.net/ab_diller_icin_ortak_avrupa_basvuru_metni_meb_tarafindan.pdf.
 • Erişim Tarihi: 16.04.2015
 • Nation, P. (2005). Teaching vocabulary. The Asian EFL Journal Quarterly, 7(3), 47-54.
 • Onan, B. (2014). Anlama Sürecinde Türkçenin Yapısal İşlevleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Tanın, R. (2004). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözcük bilgisi ve öğretimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tok, M. ve Yığın, M. (2014). Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde öğrencilerin kullandıkları sözcük öğrenme stratejileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 265-276.
 • Uysal, B. (2009). Avrupa dilleri öretimi ortak çerçeve metni doğrultusunda Türkçe öğretimi programları ve örnek kitapların değerlendirilmesi.Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 20 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Fidan Uğur

Nahide İrem Azizoğlu

Publication Date January 5, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Uğur, F., & Azizoğlu, N. İ. (2016). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Sözcük Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi / Assessment of Textbooks for Teaching Turkish as a Foreign Language in terms of Vocabulary Teaching. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1), 151-166. https://doi.org/10.16916/aded.70541