PDF BibTex RIS Cite

İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Kullandıkları Zaman Ekleri Üzerine Bir İnceleme / A Study on Tense Suffixes Used by 6th Grade Students in Their Written Expressions

Year 2016, Volume: 4 Issue: 1, 119 - 133, 13.01.2016
https://doi.org/10.16916/aded.16448

Abstract

Bu çalışmada ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarında kullandıkları zaman ekleri tespit edilerek bunların kullanım sıklıkları ve kullanım oranları hesaplanmıştır. Böylece ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin hangi zaman eklerini, ne sıklıkla ve hangi oranlarda kullandıkları ortaya çıkarılmıştır. Dolayısıyla Türkçe öğretiminde yardımcı ve destekleyici bir alan olan dil bilgisi öğretiminde zaman eklerinin sistematik bir biçimde öğretilebilmesi için kılavuzluk edebilecek sonuçlara ulaşmak amaçlanmıştır. Araştırmada Ankara ilinden beş ilköğretim okulunda 150 öğrenciye yazılı anlatım çalışması yaptırılmıştır. Sonuç olarak, bazı zaman eklerinin, öğrencilerin yazılı anlatımlarında ya çok az kullanıldığı ya da hiç kullanılmadığı görülmüştür. Buna bağlı olarak da dil bilgisi öğretiminde zaman eklerinin öğrencilere kavratılmasına yönelik bazı önerilerde bulunulmuş ve Türkçe ders kitaplarına alınacak metinlerde zaman ekleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler: dil bilgisi, dil bilgisi öğretimi, zaman ekleri, işlev, yazılı anlatım.

References

 • Atabay, N., Kutluk İ. ve Özel S. (1982). Sözcük türleri. D. Aksan (Ed.), Ankara: TDK Yayınları.
 • Banguoğlu, T. (1990). Türkçenin grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Bozkurt, F. (2000). Türkiye Türkçesi. (2. Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınları.
 • Ediskun, H. (1999). Türk dilbilgisi. (7. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Ergin, M. (1998). Türk dil bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım.
 • Erkman-Akerson, F. (2000). Dile genel bir bakış. İstanbul: Multilingual.
 • Gencan, T. N. (1979). Dilbilgisi. (4. Baskı). Ankara: TDK Yayınları.
 • Güz, N., Huber, E., Senemoğlu O. ve Öztokat E. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. (2. Baskı). B. Vardar,
 • (Ed.), İstanbul: Multilingual. Hatiboğlu, V. (1982). Dilbilgisi terimleri sözlüğü. (4. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (1992). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
 • Topaloğlu, A. (1988). Dil bilgisi terimleri sözlüğü. (1. Basım). İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş.

Year 2016, Volume: 4 Issue: 1, 119 - 133, 13.01.2016
https://doi.org/10.16916/aded.16448

Abstract

References

 • Atabay, N., Kutluk İ. ve Özel S. (1982). Sözcük türleri. D. Aksan (Ed.), Ankara: TDK Yayınları.
 • Banguoğlu, T. (1990). Türkçenin grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Bozkurt, F. (2000). Türkiye Türkçesi. (2. Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınları.
 • Ediskun, H. (1999). Türk dilbilgisi. (7. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Ergin, M. (1998). Türk dil bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım.
 • Erkman-Akerson, F. (2000). Dile genel bir bakış. İstanbul: Multilingual.
 • Gencan, T. N. (1979). Dilbilgisi. (4. Baskı). Ankara: TDK Yayınları.
 • Güz, N., Huber, E., Senemoğlu O. ve Öztokat E. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. (2. Baskı). B. Vardar,
 • (Ed.), İstanbul: Multilingual. Hatiboğlu, V. (1982). Dilbilgisi terimleri sözlüğü. (4. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (1992). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
 • Topaloğlu, A. (1988). Dil bilgisi terimleri sözlüğü. (1. Basım). İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Salih Kürşad DOLUNAY

Publication Date January 13, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA
DOLUNAY, S. K. (2016). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Kullandıkları Zaman Ekleri Üzerine Bir İnceleme / A Study on Tense Suffixes Used by 6th Grade Students in Their Written Expressions. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1), 119-133. https://doi.org/10.16916/aded.16448