PDF BibTex RIS Cite

Yansıtıcı Günlük Yazma Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri / Students Views Regarding of Reflective Journal Writing

Year 2016, Volume: 4 Issue: 1, 53 - 63, 29.01.2016
https://doi.org/10.16916/aded.04525

Abstract

Bu araştırmada, öğrencilerin Türkçe derslerinde yansıtıcı günlük yazma uygulamasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kırşehir merkezde yer alan bir ortaokuldaki 7. Sınıf öğrencilerine 8 hafta süreyle yansıtıcı günlük yazma uygulaması yaptırılmış ve bu sürecin sonunda öğrencilerin yansıtıcı günlükler hakkında görüşlerinin belirlenmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya katılan öğrencilerden rastgele seçilen 6 öğrenciye hazırlanan sorular, görüşmelerde yöneltilmiş ve elde edilen verilerin analizi betimsel analiz yoluyla yapılmıştır. Sonuç olarak öğrenciler, yansıtıcı günlük yazma uygulamasına ilişkin olumlu tutum sergilemişler, yazma becerisini gelişitirdiğini ve öğrenilenlerin kalıcılığını ve miktarını arttırdığını ifade etmişlerdir. 

References

 • Altunay, E., Oral, G. & Yalçınkaya, M. (2014). Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Nitel Araştırma. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 62-80.
 • Andrusyszyn, M.A. ve Davie, L. (1997). Facilitating Reflection through Interactive Journal Writing in an Online
 • Graduate Course: A Qualitative Study. The Journal of Distance Education, 12(1), 103. Athabasca University Press.
 • Boud, D. (2001). Using journal writing to enhance reflective practice. In English, L. M. and Gillen, M.A.
 • (Eds.) Promoting Journal Writing in Adult Education. New Directions in Adult and Continuing Education No. 90. San Francisco: Jossey-Bass, 9-18.
 • Burton, J; Quirke P; Reichmann C., L., & Peyton J., K. (2009). Reflective writing: a way to lifelong teacher learning. TESL-EJ Publications.
 • Carol, R. (2002). Defining reflection: another look at John Dewey and reflective thinking. Teachers College Record, 104 (4), 842-866.
 • Cunningham, D.J. (1987). Outline of an education semiotic. American Journal of Semiotics, 5, s. 201-216.
 • Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston: Heathand Company.
 • Farrah, Mohammed (2012). Reflective journal writing as an effective technique In the writing process, An- Najah Univ. J. Res. (Humanities). 26 (4).
 • Gorlewski J. ve Greene K. (2011). Research for the classroom: The power of reflective writing. The English Journal, 100, 4 s. 90-93.
 • Graham. L. (2003). Writing journals: an investigation. Reading. 37(1). 39-42.
 • Gür, H. (2008). Öğretmen eğitiminde yansıtıcı düşünme. Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik
 • Uygulaması. Ed: İ. H. Demircioğlu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kerka, S (1996). Journal writing and adult. 25 May 2003 tarihinde alındı. http://www.ericfacility.net/ericdigests/.
 • Kızılkaya, G. ve Aşkar, P. (2009). Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi.
 • Eğitim ve Bilim, 34 (154), 82-92.
 • McCrindle, AR. ve Christensen CA. (1995).The impact of learning journals on metacognitive and cognitive processes and learning performance. Learning and Instruction. 5, 167–185.
 • Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994) Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2nd ed., Sage Publications, Newbury Park, CA.
 • Moon, J. Reflection in learning and professional development. London: Kogan Page, 1999a.
 • Nelken, M., B. McAdoo, & M. Manwaring. (2009). Negotiating learning environments. In rethinking negotiation
 • teaching: Innovations for context and culture, edited by C. Honeyman, J. Coben, and G. De Palo. St. Paul, MN: DRI Press.
 • O’Rourke, R. (1998) The learning journal: From chaos to coherence. Assessment and Evaluation in Higher Education. 3(4), 403–413.
 • Özgüven, İ. E. (1998). Pskolojik testler. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Roderick, J. A. (1986). Dialogue writing: Context for reflecting on self as teacher and researcher. Journal of Curriculum and Supervision, 1(4), 305-315.
 • Spalding, E. ve Wilson, A. (2002). Demystifying reflection: a study of pedagogical strategies that encourage reflective journal writing. Teachers College Record 104 (7), 1393-1421.
 • Thorpe K. Reflective learning journals: From concept to practice. Reflective Practice. 2004;5 (3), 327-343.
 • Ünver, G. (2003). Yansıtıcı düşünme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ünver, G., Bümen, N. T., Başbay, M. (2010). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans derslerine öğretim elemanı bakışı: Ege Üniversitesi Örneği. Eğitim ve Bilim. 35 (155),63-77.
 • Usher, K., Francis, D., Owens, J. (1999) Reflective writing: a strategy to foster critical inquiry in undergraduate nursing students. Australian Journal of Advanced Nursing 17:1, 7-12.
 • Walker, Stacy E. (2006). Journal writing as a teaching technique to promote reflection. Journal of Athletic Training, 41, 2. 216-221.
 • Williams, N. (2008). Reflective journal writing as an alternative assessment. (16 Eylül 2015 Tarihinde alındı). www.otterbein.edu/education /JTIR/VolumeIII/ williams.pdf.
 • Wong, FKY., Kember, D., Chung, LYF& Yan, L. (1995). Assesing the Level of student reflection from, reflective journals. Journal of Advanced Nursing. 22, 48-57.
 • Yıldırım ve Şimşek (2006). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Year 2016, Volume: 4 Issue: 1, 53 - 63, 29.01.2016
https://doi.org/10.16916/aded.04525

Abstract

References

 • Altunay, E., Oral, G. & Yalçınkaya, M. (2014). Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Nitel Araştırma. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 62-80.
 • Andrusyszyn, M.A. ve Davie, L. (1997). Facilitating Reflection through Interactive Journal Writing in an Online
 • Graduate Course: A Qualitative Study. The Journal of Distance Education, 12(1), 103. Athabasca University Press.
 • Boud, D. (2001). Using journal writing to enhance reflective practice. In English, L. M. and Gillen, M.A.
 • (Eds.) Promoting Journal Writing in Adult Education. New Directions in Adult and Continuing Education No. 90. San Francisco: Jossey-Bass, 9-18.
 • Burton, J; Quirke P; Reichmann C., L., & Peyton J., K. (2009). Reflective writing: a way to lifelong teacher learning. TESL-EJ Publications.
 • Carol, R. (2002). Defining reflection: another look at John Dewey and reflective thinking. Teachers College Record, 104 (4), 842-866.
 • Cunningham, D.J. (1987). Outline of an education semiotic. American Journal of Semiotics, 5, s. 201-216.
 • Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston: Heathand Company.
 • Farrah, Mohammed (2012). Reflective journal writing as an effective technique In the writing process, An- Najah Univ. J. Res. (Humanities). 26 (4).
 • Gorlewski J. ve Greene K. (2011). Research for the classroom: The power of reflective writing. The English Journal, 100, 4 s. 90-93.
 • Graham. L. (2003). Writing journals: an investigation. Reading. 37(1). 39-42.
 • Gür, H. (2008). Öğretmen eğitiminde yansıtıcı düşünme. Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik
 • Uygulaması. Ed: İ. H. Demircioğlu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kerka, S (1996). Journal writing and adult. 25 May 2003 tarihinde alındı. http://www.ericfacility.net/ericdigests/.
 • Kızılkaya, G. ve Aşkar, P. (2009). Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi.
 • Eğitim ve Bilim, 34 (154), 82-92.
 • McCrindle, AR. ve Christensen CA. (1995).The impact of learning journals on metacognitive and cognitive processes and learning performance. Learning and Instruction. 5, 167–185.
 • Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994) Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2nd ed., Sage Publications, Newbury Park, CA.
 • Moon, J. Reflection in learning and professional development. London: Kogan Page, 1999a.
 • Nelken, M., B. McAdoo, & M. Manwaring. (2009). Negotiating learning environments. In rethinking negotiation
 • teaching: Innovations for context and culture, edited by C. Honeyman, J. Coben, and G. De Palo. St. Paul, MN: DRI Press.
 • O’Rourke, R. (1998) The learning journal: From chaos to coherence. Assessment and Evaluation in Higher Education. 3(4), 403–413.
 • Özgüven, İ. E. (1998). Pskolojik testler. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Roderick, J. A. (1986). Dialogue writing: Context for reflecting on self as teacher and researcher. Journal of Curriculum and Supervision, 1(4), 305-315.
 • Spalding, E. ve Wilson, A. (2002). Demystifying reflection: a study of pedagogical strategies that encourage reflective journal writing. Teachers College Record 104 (7), 1393-1421.
 • Thorpe K. Reflective learning journals: From concept to practice. Reflective Practice. 2004;5 (3), 327-343.
 • Ünver, G. (2003). Yansıtıcı düşünme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ünver, G., Bümen, N. T., Başbay, M. (2010). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans derslerine öğretim elemanı bakışı: Ege Üniversitesi Örneği. Eğitim ve Bilim. 35 (155),63-77.
 • Usher, K., Francis, D., Owens, J. (1999) Reflective writing: a strategy to foster critical inquiry in undergraduate nursing students. Australian Journal of Advanced Nursing 17:1, 7-12.
 • Walker, Stacy E. (2006). Journal writing as a teaching technique to promote reflection. Journal of Athletic Training, 41, 2. 216-221.
 • Williams, N. (2008). Reflective journal writing as an alternative assessment. (16 Eylül 2015 Tarihinde alındı). www.otterbein.edu/education /JTIR/VolumeIII/ williams.pdf.
 • Wong, FKY., Kember, D., Chung, LYF& Yan, L. (1995). Assesing the Level of student reflection from, reflective journals. Journal of Advanced Nursing. 22, 48-57.
 • Yıldırım ve Şimşek (2006). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Remzi CAN


Behçet ALTUNTAŞ

Publication Date January 29, 2016
Published in Issue Year 2016Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA
CAN, R., & ALTUNTAŞ, B. (2016). Yansıtıcı Günlük Yazma Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri / Students Views Regarding of Reflective Journal Writing. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1), 53-63. https://doi.org/10.16916/aded.04525