BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume: 3 Issue: 3, 64 - 76, 30.06.2015
https://doi.org/10.16916/aded.96055

Abstract

Values that are desired to be granted in education can be given to the student by means of a variety of methods. One of them is using written works that have literary value. In this respect, stories are one of the literary genres that have importance in narrating the educational message. Messages narrated in stories help the children to learn the cultural elements of society and participate in the process of socialization while they are contributing to the characteristics of his/her personality. From this notion, in the study it is aimed to identify the educational messages in the stories of Mavisel Yener and reveal the way of presentation them. The educational messages partaking in 75 stories of the author were identifies and interpreted within the context of qualitative research by means of document review method. A total of 592 messages have been identified within the works of Mavisel Yener and 478 of these messages are such as to support personal development, 96 of them social development, 15 of them national development and 3 of them universal thinking development

References

 • Akkaya, A. (2008). Mustafa Kutlu’nun hikâyelerindeki iletiler ve bu iletilerin çocuğa görelik ilkesi açısından incelenmesi. Elazığ: Fırat Üniversitesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Arseven, T. (2005). Mesaj açısından çocuk kitapları. Hece Dergisi, (104-105), 46-51.
 • Aslan, Z. Ş. (2010). Değerler eğitiminde bir yöntem önerisi: edebiyat metinlerinden yararlanma. Değerler Eğitimi Konferans Bildirileri (s. 47-55). İstanbul: Damla Yayınevi.
 • Babacan, Mahmut. (2007). Yazılı ve sözlü anlatım, İstanbul: 3F Yayınevi
 • Demirel, Ş., Uludağ, M. E., Tozlu, N., Seven , S., ve Çeçen, M. A. (2011). Edebi metinlerle çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ergin, A. ve Birol, C. (2005). Eğitimde iletişim, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Ergin, A. (2012). Eğitimde etkili iletişim, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Gökçe, O.(2006).İçerik analizi kuramsal ve pratik bilgiler, Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Gülgönül, B. (2014). Bilgin Adalı'nın hikâye ve romanlarında yer alan eğitsel iletiler. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Hökelekli, H.(2011). Ailede, okulda, toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları
 • Kaplan, K. (2013). Hidayet Karakuş'un roman ve hikâyelerinde yer alan eğitsel iletiler. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Nazik, H. M. ve Bayazıt, A. (2005). İnsan ilişkileri ve iletişim, İstanbul: Ya-pa Yayın Pazarlama
 • Özdemir, E.(1983). Yazı ve yazınsal türler, İstanbul: Varlık Yayınları
 • Sever, S. (2013). Çocuk ve edebiyat, Ankara: Tudem Yayınları
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Mavisel Yener'in Çocuklara Yönelik Öykülerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma

Year 2015, Volume: 3 Issue: 3, 64 - 76, 30.06.2015
https://doi.org/10.16916/aded.96055

Abstract

Eğitimde kazandırılmak istenen değerler öğrenciye çeşitli yollarla verilebilir. Bu yollardan biri de yazınsal değeri olan edebi eserlerdir. Bu bağlamda hikâyeler,  eğitsel ileti aktarılması konusunda önem taşıyan edebi türlerden biridir. Hikâyelerde aktarılan iletiler,  çocuğun kişisel özelliklerinin gelişimlerine katkı sağlarken, yaşadığı toplumun kültürel öğelerini öğrenmesine ve toplumsallaşma sürecine katılmasına yardımcı olur. Bu düşünceden hareketle araştırmada, Mavisel Yener’in çocuklara yönelik yazdığı hikâyelerindeki eğitsel iletileri tespit etmek ve eğitsel iletilerin sunuluş biçimini ortaya koymak amaçlanmıştır. Yazarın incelenen 75 hikâyesinde yer alan eğitsel iletiler nitel araştırma kapsamında doküman incelemesi yöntemiyle saptanmış ve yorumlanmıştır. Mavisel Yener’in incelenen eserlerinde toplam 592 ileti tespit edilmiş ve bu iletilerin 478’i kişisel gelişimi, 96’sı toplumsal gelişimi, 15’i ulusal gelişimi, 3’ü ise evrensel düşüncenin gelişimini destekler niteliktedir. Çalışma sonuçları gerek eğitimcilerin gerek de ebeveynlerin çocuklar için seçtikleri hikâyelerin, iletiler konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiği noktasında rehberlik edecek ve ilkokul düzeyindeki çocukların Mavisel Yener’in hikâyelerinden ne derece faydalanacakları konusunda yardımcı olacaktır.

References

 • Akkaya, A. (2008). Mustafa Kutlu’nun hikâyelerindeki iletiler ve bu iletilerin çocuğa görelik ilkesi açısından incelenmesi. Elazığ: Fırat Üniversitesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Arseven, T. (2005). Mesaj açısından çocuk kitapları. Hece Dergisi, (104-105), 46-51.
 • Aslan, Z. Ş. (2010). Değerler eğitiminde bir yöntem önerisi: edebiyat metinlerinden yararlanma. Değerler Eğitimi Konferans Bildirileri (s. 47-55). İstanbul: Damla Yayınevi.
 • Babacan, Mahmut. (2007). Yazılı ve sözlü anlatım, İstanbul: 3F Yayınevi
 • Demirel, Ş., Uludağ, M. E., Tozlu, N., Seven , S., ve Çeçen, M. A. (2011). Edebi metinlerle çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ergin, A. ve Birol, C. (2005). Eğitimde iletişim, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Ergin, A. (2012). Eğitimde etkili iletişim, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Gökçe, O.(2006).İçerik analizi kuramsal ve pratik bilgiler, Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Gülgönül, B. (2014). Bilgin Adalı'nın hikâye ve romanlarında yer alan eğitsel iletiler. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Hökelekli, H.(2011). Ailede, okulda, toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları
 • Kaplan, K. (2013). Hidayet Karakuş'un roman ve hikâyelerinde yer alan eğitsel iletiler. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Nazik, H. M. ve Bayazıt, A. (2005). İnsan ilişkileri ve iletişim, İstanbul: Ya-pa Yayın Pazarlama
 • Özdemir, E.(1983). Yazı ve yazınsal türler, İstanbul: Varlık Yayınları
 • Sever, S. (2013). Çocuk ve edebiyat, Ankara: Tudem Yayınları
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Enise Cesur

Bayram Baş

Publication Date June 30, 2015
Published in Issue Year 2015Volume: 3 Issue: 3

Cite

APA Cesur, E., & Baş, B. (2015). Mavisel Yener’in Çocuklara Yönelik Öykülerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 64-76. https://doi.org/10.16916/aded.96055

Cited By