BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume: 3 Issue: 3, 20 - 50, 16.06.2015
https://doi.org/10.16916/aded.31206

Abstract

Human beings reason and make sense of the world by means of the words. In this regard, words are prerequisites for the emergence of the feelings and thoughts. Therefore, language is assumed as a mirror reflecting the personality of a person and makes it visible. This mirror also organizes his relationships with the whole universe. People perceive and present the universe via languages. This situation makes more sense for the poets. In this research, the words in the poems of Nâzım Hikmet Ran and Yavuz Bülent Bâkiler, who live in different time periods throughout their lives and have different paradigms, were analyzed and similarities and differences between them were determined. The results show that the words used by two poets differ greatly. This variation is probably caused by their unlike political views and because of that they especially use the words reflecting these views. In addition, the dissimilar environments they grew up, lived, and experienced and different places they travelled affected the words they used. On the other hand, there are some common words used by these two poets as well. However, these words differ in terms of their associational meanings. As a result, it might be inferred that it is possible to determine the poets’ paradigms by analyzing the words they used and the ones they did not use

References

 • Bakiler, Y. B. (1991a). Duvak, İstanbul: Polat Ofset Yayınları
 • Bakiler, Y. B. (1991b). Seninle. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
 • Bakiler, Y. B. (1991c). Yalnızlık. İstanbul: Polat Ofset Yayınları
 • Bakiler, Y. B. (1992). Türkistan Türkistan. İstanbul: Polat Ofset
 • Kabaklı, A. (2000). Türk Edebiyatı, C. IV. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
 • Kaplan, M. (1980). Şiir tahlilleri II (Cumhuriyet devri Türk şiiri). İstanbul: Dergâh Yayınları
 • Korkmaz, Z.(1995). Türk Dili üzerine araştırmalar, Birinci Cilt , Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Özdemir, E. (1973). Dil ve yazar. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Ran, N. H. (1995a). 1.Kitap. 835 satır. İstanbul: Adam Yayınları
 • Ran, N. H. (1995b). 2. Kitap, Benerci kendini niçin öldürdü? İstanbul: Adam Yayınları
 • Ran, N. H. (1995c). 3. Kitap, Kuvayı-i Milliye. İstanbul: Adam Yayınları
 • Ran, N. H. (1995d). 4. Kitap, Yatar Bursa Kalesinde. İstanbul: Adam Yayınları
 • Ran, N. H. (1995e). 5. Kitap, Memleketimden insan manzaraları. İstanbul: Adam Yayınları
 • Ran, N. H. (1995f). 6. Kitap, Yeni Şiirler. İstanbul: Adam Yayınları
 • Ran, N. H. (1995g). 7. Kitap, Son şiirler. İstanbul: Adam Yayınları
 • Ran, N. H. (1995h). 8. Kitap, İlk şiirler. İstanbul: Adam Yayınları
 • Timurtaş, F.K. (1997). Sanat-edebiyat dünyasından (Haz. Özkan, M.) İstanbul: Alfa Yayınları
 • Uygur, N. (2001). Dilin gücü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Nazım Hikmet ve Yavuz Bülent Bakiler’in Şiirlerinde Kullandıkları Kelimeler

Year 2015, Volume: 3 Issue: 3, 20 - 50, 16.06.2015
https://doi.org/10.16916/aded.31206

Abstract

İnsanlar kelimelerle düşünürler, dünyayı kelimeler yoluyla anlamlandırır. Bundan dolayıdır ki duygu ve düşüncelerin açığa çıkması için kelimeler şarttır. Bunun için de dil insanın kişiliğini yansıtan, onu gösteren ayna olarak kabul edilir. Bu ayna onun tüm evrenle olan ilişkilerini de düzenler. İnsan evreni dilinin penceresinden görür ve gösterir. Bu durum şairler için çok daha anlamlıdır. Bu çalışmada yaşadıkları zaman ve dünya görüşleri farklı iki şairin Nazım Hikmet ve Yavuz Bülent Bakiler’ in şiirlerinde kullandıkları kelimeler incelenerek farklılık ve benzerlikler tespit edilmiştir. Buna göre şairlerin kullandıkları kelimelerin büyük oranda farklılık gösterdiğini söylemek mümkündür. Bu fark şairlerin siyasi düşüncelerinin farklı olmasından ve onların kendi düşüncelerini yansıtan kelimeleri özellikle kullanmasından ileri gelmiştir. Ayrıca şairlerin yetiştikleri ortamın ve beslendikleri kaynakların farklı olması ve gezip gördükleri yerler de kullandıkları kelimeleri farklı kılmıştır. Bunun yanında her iki şairin kullandığı ortak kelimeler de olmuştur. Bununla birlikte şairler için bu kelimelerin çağrışım değerleri farklılık göstermektedir. Şairlerin kullandıkları veya kullanmadıkları kelimelere bakarak onların dünya görüşlerini belirlemek mümkündür denilebilir.

References

 • Bakiler, Y. B. (1991a). Duvak, İstanbul: Polat Ofset Yayınları
 • Bakiler, Y. B. (1991b). Seninle. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
 • Bakiler, Y. B. (1991c). Yalnızlık. İstanbul: Polat Ofset Yayınları
 • Bakiler, Y. B. (1992). Türkistan Türkistan. İstanbul: Polat Ofset
 • Kabaklı, A. (2000). Türk Edebiyatı, C. IV. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
 • Kaplan, M. (1980). Şiir tahlilleri II (Cumhuriyet devri Türk şiiri). İstanbul: Dergâh Yayınları
 • Korkmaz, Z.(1995). Türk Dili üzerine araştırmalar, Birinci Cilt , Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Özdemir, E. (1973). Dil ve yazar. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Ran, N. H. (1995a). 1.Kitap. 835 satır. İstanbul: Adam Yayınları
 • Ran, N. H. (1995b). 2. Kitap, Benerci kendini niçin öldürdü? İstanbul: Adam Yayınları
 • Ran, N. H. (1995c). 3. Kitap, Kuvayı-i Milliye. İstanbul: Adam Yayınları
 • Ran, N. H. (1995d). 4. Kitap, Yatar Bursa Kalesinde. İstanbul: Adam Yayınları
 • Ran, N. H. (1995e). 5. Kitap, Memleketimden insan manzaraları. İstanbul: Adam Yayınları
 • Ran, N. H. (1995f). 6. Kitap, Yeni Şiirler. İstanbul: Adam Yayınları
 • Ran, N. H. (1995g). 7. Kitap, Son şiirler. İstanbul: Adam Yayınları
 • Ran, N. H. (1995h). 8. Kitap, İlk şiirler. İstanbul: Adam Yayınları
 • Timurtaş, F.K. (1997). Sanat-edebiyat dünyasından (Haz. Özkan, M.) İstanbul: Alfa Yayınları
 • Uygur, N. (2001). Dilin gücü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mesut Tekşan

Keziban Tekşan

Publication Date June 16, 2015
Published in Issue Year 2015Volume: 3 Issue: 3

Cite

APA Tekşan, M., & Tekşan, K. (2015). Nazım Hikmet ve Yavuz Bülent Bakiler’in Şiirlerinde Kullandıkları Kelimeler. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 20-50. https://doi.org/10.16916/aded.31206