PDF EndNote BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume 3, Issue 3, 51 - 63, 26.07.2015
https://doi.org/10.16916/aded.16060

Abstract

In this study, it is aimed to determine the level of Turkish Language Teachers in terms of knowing the correct spelling of the most frequently used words in daily life. In this manner, the vocabulary test prepared by the researchers was applied to 104 freshmen chosen from Turkish Language Teaching Department in Kazım Karabekir Faculty of Education at Atatürk University. As considering the aim of this study, 96 vocabulary items that are frequently used in daily life were determined for the vocabulary test and the test was used after the spelling of 48 words had been changed by the researchers. The participants were wanted to tick the correctly spelled words and if there was a wrong spelling, then they were wanted to correct them. The vocabulary test was evaluated with the help of a rubric that was specifically designed for this study. As a result of the study, it was seen the participants thought that some vocabulary items were spelled correctly even if they were wrong because they generally come across the wrong spelled version of those vocabulary items in their daily life. It is thought that all people, especiallyfreshmen TurkishLanguage Teachers, should have the knowledge and awareness of the correct linguistics constructs

References

 • Akbayır, S. (2011). Nasıl yazabilirim?. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Aktaş, Ş., Gündüz, O. (2013). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Başkan, Ö. (2003). Bildirişim insan-dili ve ötesi. İsatanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • Karadağ, Ö., Maden, S. (2013). Yazma eğitimi: kuram,uygulama, ölçme ve değerlendirme. A. Güzel ve H. Karatay (Ed.), Türkçe öğretimi el kitabı (1. Baskı) (ss.265-301). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Kıran, Z., Eziler Kıran, A. (2010). Dilbilime giriş. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2011). Dil ve anlatım dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Saussure, F. de. (1998). Genel dilbilim dersleri. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • TDK. (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Günlük Dilde Sık Kullanılan Kelimelerin Doğru Yazımını Bilme Düzeyleri

Year 2015, Volume 3, Issue 3, 51 - 63, 26.07.2015
https://doi.org/10.16916/aded.16060

Abstract

Bu çalışmada, Türkçe öğretmen adaylarının günlük yazılı ve sözlü dilde sık kullanıldığı düşünülen kelimelerin doğru yazımlarını bilme düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölümünde 1. Sınıfta öğrenim görmekte olan 104 öğrenciye araştırmacılar tarafından hazırlanan kelime testi uygulanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda günlük yazılı ve sözlü dilde sık kullanıldığı düşünülen 96 kelime seçilmiş ve bu kelimelerin 48’inin yazımı değiştirilerek kelime testi oluşturulmuştur. Türkçe öğretmeni adaylarından yazımının doğru olduğunu düşündükleri kelimeyi doğru, yanlış olduğunu düşündükleri kelimeyi yanlış kabul ederek doğru yazımını göstermeleri istenmiştir. Kelime testleri, oluşturulan rubrik doğrultusunda değerlendirilmiştir. Yapılan kelime testi sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının günlük hayatta yanlış yazımı ile sıklıkla karşılaştıkları kelimelerin yanlış yazımlarını doğru olarak kabul ettikleri tespit edilmiştir. Genelde dili kullanan tüm bireylerin özelde ise Türkçe öğretmeni adaylarının dili kullanma bilgi ve bilincine sahip olmaları gerektiği düşünülmektedir.

References

 • Akbayır, S. (2011). Nasıl yazabilirim?. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Aktaş, Ş., Gündüz, O. (2013). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Başkan, Ö. (2003). Bildirişim insan-dili ve ötesi. İsatanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • Karadağ, Ö., Maden, S. (2013). Yazma eğitimi: kuram,uygulama, ölçme ve değerlendirme. A. Güzel ve H. Karatay (Ed.), Türkçe öğretimi el kitabı (1. Baskı) (ss.265-301). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Kıran, Z., Eziler Kıran, A. (2010). Dilbilime giriş. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2011). Dil ve anlatım dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Saussure, F. de. (1998). Genel dilbilim dersleri. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • TDK. (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Zeynep CİN ŞEKER>


Deniz ÇOBANOĞLU This is me

Publication Date July 26, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 3, Issue 3

Cite

APA Cin Şeker, Z. & Çobanoğlu, D. (2015). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Günlük Dilde Sık Kullanılan Kelimelerin Doğru Yazımını Bilme Düzeyleri . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 3 (3) , 51-63 . DOI: 10.16916/aded.16060