BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume: 3 Issue: 2, 15 - 34, 27.03.2015
https://doi.org/10.16916/aded.50549

Abstract

Changed conditions of today’s World have caused a lot of new approaches in education. One of these approaches is Brain Researches Based Learning. This approach asserts that in order to realize a meaningful learning, it is necessary to admit functioning rules of the brain and education should be shaped in accordance with these rules. When taking into consideration principles of the brain researches based learning and aims and principles of mother tongue teaching, it is believed that teaching with this approach would be efficient in developing four basic language skills which is ultimate goal of Turkish education. In this study, essentials of brain researches based learning were handled, relation between this approach and writing education was considered, instructional plan that is suited to this approach was given and an application example that shows how this plan might be used in writing education was prepared

References

 • Açıkgöz, Ü. K. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Akpınar, B. , Gezer, B. , 2010. Öğrenen Merkezli Yeni Eğitim Yaklaşımlarının Öğrenme- Öğretme Sürecine Yansımaları, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 14 s.1-12.
 • Bursky, D. (2002). Engineering education must teach a worldwide view. Electronic Design. Vol.50, p.1-22.
 • Caine, R. N. & Caine, G. (1990). Understanding A Brain Based Approach to Learning and Teaching. Educational Leadership, October. p. 66- 71.
 • Caine, R. N. & Caine. G. (1991). Making Connections: Teaching and the Human Brain. Alexendria VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Caine R. N. & Caine G. (1995). Reinventing Schools Through Brain-Based Learning, Mindshifts, Tucson.
 • Carolyn, R. P. (1997). Brain-Based Learning and Students. The Education Digest Ann Arbor, 63(3), 10-15.
 • Connell, D. (2009). The Global Aspects of Brain Based Learning. Educational Horizons, Fall p.28-38.
 • Demir, T., (2012). Türkçe Eğitiminde Yaratıcı Yazma Becerisini Geliştirme ve Küçerek Öykü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(19), 343-357.
 • Demirel, Ö., (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Dhority, L. F.ve Jensen, E. (1998). Joyful Fluency: Brain Compatible Second Language Acquisition. San Diego: The Brain Store Inc.
 • Duman, B. (2007). Neden Beyin Temelli Öğrenme? Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3(12), 178-195.
 • Göğüş, B., (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaacılık.
 • Güneş, F., (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Jensen, E. (2000). Brain Based Learning. San Diego CA: Brain Store Publishing.
 • Jensen, E. (2008). Brain-Based Learning: The New Paradigm of Teaching, 2nd Edition, Corwin Press, California: United States of America.
 • MEB (2014). İlköğretim Türkçe 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB Yayınları
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi 6–8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Neuangchalerm, P. & Charnsirirattana, D. (2010). A Delphi Study on Brain Based Instructional Model in Science. Canadian Social Science, 6 (4), p.141- 146.
 • Okurer, C., (1997). Kompozisyon Öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Özbay, M. (2011). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Polat, M. (2014). Beyin Temelli Öğrenmenin Açılımı Nedir? , Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, s. 265-274.
 • Şenatalar, B. (2004). Öğretim Etiği, Araştırma Etiği ve Yönetim Etiği. Nasıl Bir Üniversite, Aktan, C.C.(Ed). İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Yılmaz, Y. (2006). Yazma Öğretimi (ss.203-276), Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi (Editör: Cemal Yıldız). Ankara: Pegem A Yayıncılık

Beyin Araştırmalarına Dayalı Öğrenme ve Yazma Eğitimi

Year 2015, Volume: 3 Issue: 2, 15 - 34, 27.03.2015
https://doi.org/10.16916/aded.50549

Abstract

Günümüz dünyasının değişen koşulları eğitim alanında birçok yeni yaklaşımı ortaya çıkarmıştır. Bu
yaklaşımlardan biri de beyin araştırmalarına dayalı öğrenmedir. Bu yaklaşım anlamlı bir
öğrenmenin gerçekleşebilmesi için beynin işleyiş kurallarının kabul edilmesini ve öğretimin de
zihnin bu kurallarına göre şekillendirilmesi gerektiğini iddia etmektedir. Beyin araştırmalarına
dayalı öğrenmenin ilkeleri ile ana dili öğretiminin hedef ve ilkeleri dikkate alındığında bu yaklaşımla
yapılacak bir öğretimin Türkçe eğitiminin nihaî hedefi olan dört temel dil becerisinin
geliştirilmesinde oldukça etkili olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada beyin araştırmalarına dayalı
öğrenme yaklaşımı ana hatlarıyla ele alınmış, yaklaşımın yazma eğitimiyle ilişkisi değerlendirilmiş,
bu yaklaşıma uygun bir öğretim planına yer verilerek bunun yazma eğitiminde nasıl
kullanılabileceğini gösteren bir uygulama örneği hazırlanmıştır.

References

 • Açıkgöz, Ü. K. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Akpınar, B. , Gezer, B. , 2010. Öğrenen Merkezli Yeni Eğitim Yaklaşımlarının Öğrenme- Öğretme Sürecine Yansımaları, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 14 s.1-12.
 • Bursky, D. (2002). Engineering education must teach a worldwide view. Electronic Design. Vol.50, p.1-22.
 • Caine, R. N. & Caine, G. (1990). Understanding A Brain Based Approach to Learning and Teaching. Educational Leadership, October. p. 66- 71.
 • Caine, R. N. & Caine. G. (1991). Making Connections: Teaching and the Human Brain. Alexendria VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Caine R. N. & Caine G. (1995). Reinventing Schools Through Brain-Based Learning, Mindshifts, Tucson.
 • Carolyn, R. P. (1997). Brain-Based Learning and Students. The Education Digest Ann Arbor, 63(3), 10-15.
 • Connell, D. (2009). The Global Aspects of Brain Based Learning. Educational Horizons, Fall p.28-38.
 • Demir, T., (2012). Türkçe Eğitiminde Yaratıcı Yazma Becerisini Geliştirme ve Küçerek Öykü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(19), 343-357.
 • Demirel, Ö., (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Dhority, L. F.ve Jensen, E. (1998). Joyful Fluency: Brain Compatible Second Language Acquisition. San Diego: The Brain Store Inc.
 • Duman, B. (2007). Neden Beyin Temelli Öğrenme? Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3(12), 178-195.
 • Göğüş, B., (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaacılık.
 • Güneş, F., (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Jensen, E. (2000). Brain Based Learning. San Diego CA: Brain Store Publishing.
 • Jensen, E. (2008). Brain-Based Learning: The New Paradigm of Teaching, 2nd Edition, Corwin Press, California: United States of America.
 • MEB (2014). İlköğretim Türkçe 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB Yayınları
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi 6–8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Neuangchalerm, P. & Charnsirirattana, D. (2010). A Delphi Study on Brain Based Instructional Model in Science. Canadian Social Science, 6 (4), p.141- 146.
 • Okurer, C., (1997). Kompozisyon Öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Özbay, M. (2011). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Polat, M. (2014). Beyin Temelli Öğrenmenin Açılımı Nedir? , Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, s. 265-274.
 • Şenatalar, B. (2004). Öğretim Etiği, Araştırma Etiği ve Yönetim Etiği. Nasıl Bir Üniversite, Aktan, C.C.(Ed). İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Yılmaz, Y. (2006). Yazma Öğretimi (ss.203-276), Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi (Editör: Cemal Yıldız). Ankara: Pegem A Yayıncılık

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Murat ÖZBAY

Muhammet MEMİŞ

Publication Date March 27, 2015
Published in Issue Year 2015Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA ÖZBAY, M., & MEMİŞ, M. (2015). Beyin Araştırmalarına Dayalı Öğrenme ve Yazma Eğitimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 15-34. https://doi.org/10.16916/aded.50549