BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume: 3 Issue: 1, 17 - 29, 03.01.2015
https://doi.org/10.16916/aded.22794

Abstract

In a broad sense, vocabulary elements and in a narrow sense, vocabulary teaching form an important basis for supporting the language skills of the students. Forming an ideal vocabulary list meticulously and using it in the activities of the textbooks and the workbooks are important for students to have a mutual vocabulary. Therefore, the vocabulary in the textbooks and the workbooks needs to comply with each other. Based on the vocabulary list, It is expected that the activities should be qualified and create vocabulary awareness. Instead of memorizing, the students should comprehend the vocabulary learning strategies and use this skill for lifetime. Based on this idea, at what rate the target vocabulary elements in Turkish textbooks and workbooks are compatible with each other is determined and the existing practice is described. The target vocabulary elements in the textbooks and the workbooks are compared within the context of qualitative research by means of the document review method. It is determined that 161 words are mutual out of the vocabulary elements in the textbook and the workbook

References

 • Aksan, D.(1996).Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi
 • Baş, B. (2006). 1985-2005 Yılları Arasında Çocuk Edebiyatı Sahasında Yazılmış Tahkiyeli Metinlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi . Ankara.
 • Karadağ, Ö., & Kurudayıoğlu, M. (2005). 2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Hazinesi. Türklük Bilimi Araştırmaları .
 • Onan, B. (Aralık 2013). Dil Eğitiminin Temel Kavramları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Öz, E., & Öz, S. (2013). İlköğretim 2. Sınıf Türkçe Ders Kİtabı. Ankara: Bilim Kültür Yayınları.
 • Özdoğru, N. ( 1958). Türkçemiz. İstanbul: Gün Matbaası.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerle Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması

Year 2015, Volume: 3 Issue: 1, 17 - 29, 03.01.2015
https://doi.org/10.16916/aded.22794

Abstract

Genelde söz varlığı unsurları, özelde kelime öğretimi öğrencinin dil becerilerinin desteklenmesi konusunun önemli bir basamağını oluşturmaktadır. Sınıf seviyelerine uygun kelime listelerinin titizlikle oluşturulup ders ve çalışma kitapları için hazırlanan etkinliklerde kullanılması öğrencilerin ortak bir kelime hazinesine sahip olması açısından önemlidir. Bu sebeple hazırlanan ders ve çalışma kitabındaki kelimeler birbiri ile uyumlu olmalıdır. Kelime listelerinden hareketle düzenlenen etkinliklerin nitelikli olması ve öğrencide kelime farkındalığı oluşturması beklenmelidir. Öğrenci kelime ezberlemek yerine kelime anlamı öğrenme stratejisini kavramalı ve bu yeteneğini hayat boyu kullanmalıdır. Bu düşünceden hareketle çalışmada, İlkokul 2. sınıf Türkçe Ders Kitabı metinleri ve Türkçe Çalışma Kitabı etkinliklerinde kullanılan hedef söz varlığı unsurlarının birbiri ile ne oranda örtüştüğü saptanmış ve var olan uygulama betimlenmiştir. Ders ve etkinlik kitabındaki hedef söz varlığı unsurları nitel araştırma kapsamında doküman incelemesi yöntemi ile karşılaştırılmış ve ders ve öğrenci kitabında yer alan söz varlığı unsurları içinde yalnızca 161 kelimenin ortak olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Aksan, D.(1996).Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi
 • Baş, B. (2006). 1985-2005 Yılları Arasında Çocuk Edebiyatı Sahasında Yazılmış Tahkiyeli Metinlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi . Ankara.
 • Karadağ, Ö., & Kurudayıoğlu, M. (2005). 2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Hazinesi. Türklük Bilimi Araştırmaları .
 • Onan, B. (Aralık 2013). Dil Eğitiminin Temel Kavramları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Öz, E., & Öz, S. (2013). İlköğretim 2. Sınıf Türkçe Ders Kİtabı. Ankara: Bilim Kültür Yayınları.
 • Özdoğru, N. ( 1958). Türkçemiz. İstanbul: Gün Matbaası.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Bayram BAŞ

Serpil DEMİRCİ

Publication Date January 3, 2015
Published in Issue Year 2015Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA BAŞ, B., & DEMİRCİ, S. (2015). 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerle Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(1), 17-29. https://doi.org/10.16916/aded.22794