PDF BibTex RIS Cite

-

Year 2013, Volume: 1 Issue: 1, 107 - 115, 01.03.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16024

Abstract

Recently, technologic improvements cause that computers are used in more fiels in educational environment therefore for the teachers who guide and council students, the levels of usage skills of computer are very important. The aim of this study is to review proficiency of computer using of Turkish teacher candidates in terms of variabilities such as class, type of education, high school, university etc. in the study it is argue the importance of taking advantage from technology and skills of being computer literacy. The survey results that are aimed to determine the levels of computer using proficiency, frequency of software using and goal of the usage are commented by giving in tables.

References

 • Başaran, M. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlıklarının değerlendirilmesi [Elektronik Versiyonu]. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 25, S. 3, 163-177.
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma. İlköğretim-online1 (1), 2-11. İnternet'ten 20 Mayıs 2012’de http://ilkogretim-online.org.tr/vol1say1/v01s01a.pdf adresinden alınmıştır.
 • Eyüp, B. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik öz güvenleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y. 5, S. 9, ss. 77-87.
 • Karahan, M. ve İzci, E. (2001). Üniversite öğrencilerinin internet kullanım düzeyleri ve beklentilerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, S. 150.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Korkut, E. ve Akkoyunlu, B. (2008) Yabancı dil öğretmen adaylarının bilgi ve bilgisayar okuryazarlık özyeterlikleri.
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 34, 178-188.
 • Özcan, N. (2003). Çocuk ve gençlerde bilgisayar ve internet kullanımı”, Yaşadıkça Eğitim, S. 78: s:4-8.
 • Seferoğlu, S. S. (2009). Yeterlikler, standartlar ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ışığında öğretmenlerin sürekli mesleki eğitimi. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye'nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu Sempozyum Kitabı (ss. 204-217). Ankara: Başkent Üniversitesi.

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Year 2013, Volume: 1 Issue: 1, 107 - 115, 01.03.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16024

Abstract

Son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmeler, bilgisayarların eğitim-öğretim ortamlarında daha fazla işe koşulmasına yol açmıştır. Dolayısıyla, derslerde öğrencileri yönlendirecek, onlara rehberlik edecek öğretmenlerin bilgisayar kullanma düzeyleri son derece önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı da Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerini çeşitli değişkenler (sınıf, öğretim türü, mezun olunan lise, üniversite) açısından değerlendirmektir. Çalışmada, eğitim-öğretim ortamında teknolojiden faydalanma, bilgisayar okuryazarlığı becerileri ve bilgisayar okuryazarı olmanın önemi tartışılmış; öğretmen adaylarının bilgisayar kullanma yeterlik düzeyleri, bilgisayar programlarını kullanma sıklıkları ve bilgisayarı kullanma amaçlarını belirlemek amacıyla uygulanan anket sonuçları, tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır.

References

 • Başaran, M. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlıklarının değerlendirilmesi [Elektronik Versiyonu]. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 25, S. 3, 163-177.
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma. İlköğretim-online1 (1), 2-11. İnternet'ten 20 Mayıs 2012’de http://ilkogretim-online.org.tr/vol1say1/v01s01a.pdf adresinden alınmıştır.
 • Eyüp, B. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik öz güvenleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y. 5, S. 9, ss. 77-87.
 • Karahan, M. ve İzci, E. (2001). Üniversite öğrencilerinin internet kullanım düzeyleri ve beklentilerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, S. 150.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Korkut, E. ve Akkoyunlu, B. (2008) Yabancı dil öğretmen adaylarının bilgi ve bilgisayar okuryazarlık özyeterlikleri.
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 34, 178-188.
 • Özcan, N. (2003). Çocuk ve gençlerde bilgisayar ve internet kullanımı”, Yaşadıkça Eğitim, S. 78: s:4-8.
 • Seferoğlu, S. S. (2009). Yeterlikler, standartlar ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ışığında öğretmenlerin sürekli mesleki eğitimi. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye'nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu Sempozyum Kitabı (ss. 204-217). Ankara: Başkent Üniversitesi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Murat ÖZBAY


Mehmet Emre ÇELİK

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA
ÖZBAY, M., & ÇELİK, M. E. (2013). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115. https://doi.org/10.16916/aded.16024