BibTex RIS Cite

-

Year 2013, Volume: 1 Issue: 2, 9 - 19, 01.06.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16004

Abstract

Unlike the other field teachers, Turkish teachers are one the most important actors implementing a linguistic and cultural teaching besides their own subject matter. Both their pedagogical formation and subject matter proficiency should be well enough to do their share of this task. In this study, a group of Turkish teachers were interviewed. Their competency in terms of pedagogical formation and proficiency in the subject matter were examined. The study group was 5 teachers teaching in the state schools in present. The teachers were the graduates of Turkish Teaching Departments of the different universities. The data of the study were gathered through the semi-structured interview technique. The data gathered were evaluated through content analysis. According to the findings of the study, the Turkish teachers were found to be insufficient in pedagogical side and also they were detected not to have in-depth knowledge in terms of teaching methodology and techniques.

References

 • Adams, P. E. ve Krockover, G. H. (1997). Beginning science teacher cognition and its origin in the preservice secondary science teacher program. Journal of Research in Science Teaching, 34(6), 633-653.
 • Aydın, S. ve Çakıroğlu, J. (2010). Teachers’ views related to the new science and technology curriculum: Ankara case. Elementary Education Online, 9 (1), 301-315.
 • Cambazoğlu, S. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı ünitesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • De Jong, O. ve Van Driel, J. (2004). Exploring the development of student te-achers’ PCK of the multiple meanings of chemistry. International Journal of Science and Mathematics Education, 2, 477-491.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Even, R. (1993). Subject-matter knowledge and pedagogical content knowled-ge: Prospective secondary teachers and the function concept. Journal for Research in Mathematics Education, 24(2), 94-116. Kagan, D. M. (1992). Professional growth among preservice and beginning teachers. Review of Educational Research, 62, 129-169.
 • Kaya, O.N (2008). The nature of relationships among the components of peda-gogical content knowledge of preservice science teachers: ‘Ozone layer depletion’ as an example. International Journal of Science Education, 1-28.
 • Öztürk, E. ve Horzum, M. B. (2011). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 255-278.
 • Park, S. ve Oliver, J. S. (2008). Revisiting the conceptualisation of pedagogical content knowledge(PCK): PCKA’s a conceptual tool to understand teachersas professionals. Research in Science Education, 38, 2612
 • Segall, A. (2004). Blurring the lines between content and pedagogy. Social Education, 68 (7) , 479-482.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Uşak, M. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çiçekli bitkiler konusundaki pedagojik alan bilgileri, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Van Driel, J. H. Ve ark. (1998). Developing science teachers’ pedagogical content knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 35, 673-695.
 • Van Driel, J., De Jong, O., & Verloop, N. (2002). The development of pre-ser-vice chemistry teachers’ pedagogical content knowledge. Science Education, 86, 572-590.
 • Yeşildere, S. ve Akkoç, H. (2010). Matematik öğretmen adaylarının sayı örüntülerine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin konuya özel stratejiler bağlamında incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 125-149.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Türkçe Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

Year 2013, Volume: 1 Issue: 2, 9 - 19, 01.06.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16004

Abstract

Türkçe öğretmenleri diğer branş öğretmenlerinden faklı olarak kendi alanlarının yanında dil ve kültür öğretimini gerçekleştiren en önemli aktörlerden biridir. Türkçe öğretmenlerinin bu görevi yerine getirebilmelerinde hem pedagojik formasyonlarının hem de alan bilgilerinin yeterli olması gerekmektedir. Bu araştırmada bir grup Türkçe öğretmeniyle görüşme yapılmıştır. Çalışmada, Türkçe öğretmenlerinin pedagojik alan bilgileri (PAB) ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma gurubunu şu anda MEB’de Türkçe öğretmenliği yapan ve aynı zamanda Türkçe Eğitimi Bölümü mezunu olan beş öğretmenle yapılmıştır. Çalışmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre Türkçe öğretmenlerinin konu alan bilgilerinin yetersiz, öğretim yöntem ve teknikleri konusunda da eksik bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir.

References

 • Adams, P. E. ve Krockover, G. H. (1997). Beginning science teacher cognition and its origin in the preservice secondary science teacher program. Journal of Research in Science Teaching, 34(6), 633-653.
 • Aydın, S. ve Çakıroğlu, J. (2010). Teachers’ views related to the new science and technology curriculum: Ankara case. Elementary Education Online, 9 (1), 301-315.
 • Cambazoğlu, S. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı ünitesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • De Jong, O. ve Van Driel, J. (2004). Exploring the development of student te-achers’ PCK of the multiple meanings of chemistry. International Journal of Science and Mathematics Education, 2, 477-491.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Even, R. (1993). Subject-matter knowledge and pedagogical content knowled-ge: Prospective secondary teachers and the function concept. Journal for Research in Mathematics Education, 24(2), 94-116. Kagan, D. M. (1992). Professional growth among preservice and beginning teachers. Review of Educational Research, 62, 129-169.
 • Kaya, O.N (2008). The nature of relationships among the components of peda-gogical content knowledge of preservice science teachers: ‘Ozone layer depletion’ as an example. International Journal of Science Education, 1-28.
 • Öztürk, E. ve Horzum, M. B. (2011). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 255-278.
 • Park, S. ve Oliver, J. S. (2008). Revisiting the conceptualisation of pedagogical content knowledge(PCK): PCKA’s a conceptual tool to understand teachersas professionals. Research in Science Education, 38, 2612
 • Segall, A. (2004). Blurring the lines between content and pedagogy. Social Education, 68 (7) , 479-482.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Uşak, M. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çiçekli bitkiler konusundaki pedagojik alan bilgileri, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Van Driel, J. H. Ve ark. (1998). Developing science teachers’ pedagogical content knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 35, 673-695.
 • Van Driel, J., De Jong, O., & Verloop, N. (2002). The development of pre-ser-vice chemistry teachers’ pedagogical content knowledge. Science Education, 86, 572-590.
 • Yeşildere, S. ve Akkoç, H. (2010). Matematik öğretmen adaylarının sayı örüntülerine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin konuya özel stratejiler bağlamında incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 125-149.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Zekerya Batur

Süleyman Balcı

Publication Date June 1, 2013
Published in Issue Year 2013Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA Batur, Z., & Balcı, S. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), 9-19. https://doi.org/10.16916/aded.16004