PDF BibTex RIS Cite

-

Year 2013, Volume: 1 Issue: 2, 1 - 8, 01.06.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16003

Abstract

It’s necessary to have proficiency in preparing course material. Besides, every teacher has to be aware of the principles of preparing course materials and if its required, has to be capable of preparing his/her own material by means of those. Choosing and using material directly affects success. Thus, Its needed to be careful about choosing material, which material used or when it practiced on. In this survey, its searched what are the principles of advancing materials and those are questioned in terms of teaching Turkish as a foreign language. Then, its noticed that importance of the materials in process of education and teaching Turkish as foreign language. Its tried to introduce leading materials that will be used in teaching Turkish as a foreign language.

References

 • Arslan, M. ve Adem, E. (2010). Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel araçların etkin kullanımı. Dil Dergisi. 147, 63,86.
 • Başkan, Ö. (2006. Yabancı dil öğretimi ilkeler çözümler. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Bölükbaş, F. ve Keskin, F. (2010). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metinlerin kültür aktarımındaki işlevi. Turkish Studies. Volume 5/4 Fall, 221–235.
 • Demir, A. ve Açık, F. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültürlerarası yaklaşım ve seçilecek metinlerde bulunması gereken özellikler. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR). 30, 51-72.
 • Demirel, Ö. (1990). Yabancı dil öğretimi, ilkeler, yöntemler, teknikler. Ankara: USEM Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2011). Yabancı dil öğretimi, dil pasaportu, dil biyografisi, dil dosyası. Ankara: Pegem Yayınları. Demirel, Ö. ; Altun, E.; Ateş, A.; Başboğaoğlu, U.; Çelik, L.; Çeliköz, N.; Erişen, Y.; Oral, B.;Taşlı, H.; Tekinarslan, E. ve Yağcı, E. (2011). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Duman, A. (2003). Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretiminde metin seçimi. TÜBAR. XIII, 151–154.
 • Göçer, A. (2007). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının ölçme ve değerlendirme açısından incelenmesi. Dil Dergisi. 137, 30,46.
 • Güzel, A. (2010). İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Seferoğlu, S. S.(2010). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Yalın, H. İ. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Yaylacı, H.S ve Yaylacı, F. (2013). Eğitim teknolojisi dersinde öğretim materyallerinin geliştirilmesi. http://www.egitim.aku.edu.tr/yaylaci.htm web sitesinden 04.03.2013 tarihinde alınmıştır.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Materyallerin Etkin Kullanımı

Year 2013, Volume: 1 Issue: 2, 1 - 8, 01.06.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16003

Abstract

Ders materyallerinin hazırlanması, ayrı bir uzmanlık ister. Öte yandan her öğretmen, materyal hazırlama ilkelerinden haberdar olmalı, gerektiğinde bu ilkeler doğrultusunda kendi materyallerini hazırlayabilmelidir. Materyal seçimi ve materyallerin yerinde kullanımı, başarıyı doğrudan etkiler. Bu sebeple materyal seçimi ve ne zaman hangi materyalden yararlanılacağı hususlarına da dikkat etmek gerekir. Bu çalışmada materyal geliştirme ilkelerinin neler olduğu açıklanmaya çalışılmış, bu ilkeler, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi açısından değerlendirilmiştir. Daha sonra materyallerin eğitim öğretim sürecindeki ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimindeki yeri ve önemi üzerinde durulmuştur.

References

 • Arslan, M. ve Adem, E. (2010). Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel araçların etkin kullanımı. Dil Dergisi. 147, 63,86.
 • Başkan, Ö. (2006. Yabancı dil öğretimi ilkeler çözümler. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Bölükbaş, F. ve Keskin, F. (2010). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metinlerin kültür aktarımındaki işlevi. Turkish Studies. Volume 5/4 Fall, 221–235.
 • Demir, A. ve Açık, F. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültürlerarası yaklaşım ve seçilecek metinlerde bulunması gereken özellikler. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR). 30, 51-72.
 • Demirel, Ö. (1990). Yabancı dil öğretimi, ilkeler, yöntemler, teknikler. Ankara: USEM Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2011). Yabancı dil öğretimi, dil pasaportu, dil biyografisi, dil dosyası. Ankara: Pegem Yayınları. Demirel, Ö. ; Altun, E.; Ateş, A.; Başboğaoğlu, U.; Çelik, L.; Çeliköz, N.; Erişen, Y.; Oral, B.;Taşlı, H.; Tekinarslan, E. ve Yağcı, E. (2011). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Duman, A. (2003). Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretiminde metin seçimi. TÜBAR. XIII, 151–154.
 • Göçer, A. (2007). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının ölçme ve değerlendirme açısından incelenmesi. Dil Dergisi. 137, 30,46.
 • Güzel, A. (2010). İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Seferoğlu, S. S.(2010). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Yalın, H. İ. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Yaylacı, H.S ve Yaylacı, F. (2013). Eğitim teknolojisi dersinde öğretim materyallerinin geliştirilmesi. http://www.egitim.aku.edu.tr/yaylaci.htm web sitesinden 04.03.2013 tarihinde alınmıştır.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Gül Banu DUMAN

Publication Date June 1, 2013
Published in Issue Year 2013Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA Duman, G. B. (2013). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Materyallerin Etkin Kullanımı . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 1 (2) , 1-8 . DOI: 10.16916/aded.16003

Cited By