BibTex RIS Cite

-

Year 2013, Volume: 1 Issue: 4, 51 - 62, 01.12.2013
https://doi.org/10.16916/aded.15994

Abstract

The purpose of this study is to evaluate written expression of students learning Turkish as a foreign language at B2 (intermediate) level according to error analysis approach. The data of the study have been obtained by essay writing of forty two students. These students have been learning Turkish at B level in Gaziantep University TÖMER. The data collected have been classified as grammar errors, syntactical errors, spelling-punctuation errors and lexical errors. The errors determined have been evaluated as an error analysis approach. The evaluation of errors has been limited by intralingual and developmental errors. As a result of evaluation, total error number has been determined as 1282. Errors made are 31% grammatical error, 9,9 % syntactical error, 44,46 % spelling-punctuation error and 14,4 % lexical error. According to the results obtained, the solutions have been proposed concerning writing skill errors of foreign students.

References

 • Bölükbaş, F. (2011). Arap öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies. 6/3, s.1357- 1367.
 • Brown, H. D. (1994). Principles of language learning and teaching. New Jersey: Prentice Hall Inc.
 • Corder, P. (1967). The significance of learner’s errors. IRAL. S.5, s. 161-170.
 • Dede, M. (1985). Yabancı dil öğretiminde karşılaştırmalı dilbilim ve yanlış çözümlemesinin yeri. Türk Dili DergisiDil Öğretimi Özel Sayısı, C:XLVII, S. 379-380, s. 123-135.
 • Fries, C. C. (1945), Teaching and learning english as a foreign language. Michigan: The University of Michigan Press.
 • James, C. (1980). Contrastive analysis. London: Longman.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lado, R. (1957). Linguistics across cultures: applied linguistics for language teachers. Michigan: The University of Michigan Press.
 • Richards, J. C. (1970). A non-contrastive approach to error analysis. TESOL Convention in San Francisco, March 1970, http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED037721.pdf adresinden 02013 tarihinde erişilmiştir. Sridhar, S.N. (1976). Contrastive analysis, error analysis and interlanguage. Reading English as a Second Language. Ed. Kenneth Croft. USA: Winthrop Publisher Inc., s. 258- 281.
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Yılmaz, F. (2004). A study on error analysis in the use of collocations and ıdiomatic expressions in sentence translation from turkish to english. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarının Yanlış Çözümleme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi

Year 2013, Volume: 1 Issue: 4, 51 - 62, 01.12.2013
https://doi.org/10.16916/aded.15994

Abstract

Bu çalışmanın amacı, B2 (Orta) seviyesinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini “yanlış çözümleme yaklaşımına” göre değerlendirmektir. Araştırmanın verileri, Gaziantep Üniversitesi TÖMER’de öğrenim görmekte olan B seviyesindeki 42 öğrenciye yazdırılan kompozisyonlar ile toplanmıştır. Toplanan veriler, dil bilgisi yanlışları, söz dizimsel yanlışlar, sözcük seçiminden kaynaklanan yanlışlar ve yazım-noktalama yanlışları olarak sınıflandırılmıştır. Belirlenen bu yanlışlar, yanlış çözümleme yaklaşımına göre değerlendirilmiştir. Yanlışların değerlendirilmesi, “dil içi gelişimsel yanlışlar” ile sınırlandırılmıştır. Değerlendirme sonucunda; toplam 1282 yanlış belirlenmiştir. Yapılan bu yanlışların % 31’i dil bilgisel % 9,9’u söz dizimsel, % 44,46’sı yazım-noktalama ve % 14,4’ü de sözcük seçiminden kaynaklanan yanlışlardır. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesine dönük çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

References

 • Bölükbaş, F. (2011). Arap öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies. 6/3, s.1357- 1367.
 • Brown, H. D. (1994). Principles of language learning and teaching. New Jersey: Prentice Hall Inc.
 • Corder, P. (1967). The significance of learner’s errors. IRAL. S.5, s. 161-170.
 • Dede, M. (1985). Yabancı dil öğretiminde karşılaştırmalı dilbilim ve yanlış çözümlemesinin yeri. Türk Dili DergisiDil Öğretimi Özel Sayısı, C:XLVII, S. 379-380, s. 123-135.
 • Fries, C. C. (1945), Teaching and learning english as a foreign language. Michigan: The University of Michigan Press.
 • James, C. (1980). Contrastive analysis. London: Longman.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lado, R. (1957). Linguistics across cultures: applied linguistics for language teachers. Michigan: The University of Michigan Press.
 • Richards, J. C. (1970). A non-contrastive approach to error analysis. TESOL Convention in San Francisco, March 1970, http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED037721.pdf adresinden 02013 tarihinde erişilmiştir. Sridhar, S.N. (1976). Contrastive analysis, error analysis and interlanguage. Reading English as a Second Language. Ed. Kenneth Croft. USA: Winthrop Publisher Inc., s. 258- 281.
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Yılmaz, F. (2004). A study on error analysis in the use of collocations and ıdiomatic expressions in sentence translation from turkish to english. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Kadir Kaan Büyükikiz

Sevil Hasırcı

Publication Date December 1, 2013
Published in Issue Year 2013Volume: 1 Issue: 4

Cite

APA Büyükikiz, K. K., & Hasırcı, S. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarının Yanlış Çözümleme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 51-62. https://doi.org/10.16916/aded.15994

Cited By