BibTex RIS Cite

-

Year 2014, Volume: 2 Issue: 2, 1 - 14, 28.06.2014
https://doi.org/10.16916/aded.77359

Abstract

In this study, the usage of listening method and techniques (participative listening, nonparticipative listening, listening by taking note, listening by putting himself in the place of narrator, creative listening, selective listening, criticizing listening) in Primary Education Turkish Lesson Education Program and Guide (6th , 7 th and 8th grades) aiming to develop listening skill in secondary school 6th grade Turkish teacher guide books were comparatively evaluated. The universe of the study consists of 6th grade Turkish teacher guide books which were selected for usage under the scope of Turkish lesson in 2012-2013 academic year in the Ministry of National Education Magazine of Communiqués dated 2012 and edition no 2652; while the sampling of the study consists of 3 pieces of 6th grade Turkish teacher guide books (1 of which is published by Ministry of National Education and the 2 of which are published by private sector. In the study, document examination (one of the qualitative research method) was used and the obtained data was shown in tables after converting to quantitative. Suggestions were made based on the data obtained at the end of the study.

References

 • Akyol, H. (2008). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Bıyıklı, H. ve Öztaş, Y. (2012). İlköğretim Türkçe 6 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Doku Yayıncılık Ticaret AŞ. Brent, R. ve Anderson, P. (1993). Developing children’s classroom listening strategies. The reading teacher. S. 47, s. 122-126.
 • Doğan, Y. (2011). Dinleme eğitimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Faix, T. (1975). Listening as a human relations art. Elementary English. S: 52, s. 409-413.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Karaalioğlu, S. K. (1995). Sözlü/yazılı kompozisyon konuşmak ve yazmak sanatı. 26. Baskı, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Karabıyık, F. (2011). İlköğretim Türkçe 6 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Evren Yayıncılık ve Basım Sanayi ve Ticaret AŞ.
 • Komisyon. (2012). İlköğretim Türkçe 6 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (1995). Türk dili üzerine araştırmalar. I. Cilt. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Özbay, M. (2012). Anlama teknikleri II: dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2006b). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Özbay, M. (2006a). Türkçe özel öğretim yöntemleri I. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Sever, S. (2000). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınları.

6. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Dinleme Metinlerinin Dinleme Yöntem ve Teknikleri Açısından İncelenmesi

Year 2014, Volume: 2 Issue: 2, 1 - 14, 28.06.2014
https://doi.org/10.16916/aded.77359

Abstract

Bu çalışma; İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda (6, 7 ve 8. Sınıflar) [TDÖP] dinleme becerisini geliştirmeye yönelik yer alan dinleme yöntem ve tekniklerinin (katılımlı dinleme, katılımsız dinleme, not alarak dinleme, kendini konuşanın yerine koyarak dinleme, yaratıcı dinleme, seçici dinleme, eleştirel dinleme) ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarındaki kullanımını karşılaştırmalı olarak değerlendirmektedir. Çalışmanın evrenini Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nin 2012 tarih 2652 sayısında 2012-2013 eğitim öğretim yılında Türkçe dersi kapsamında okutulmasına karar verilen 6. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitapları; örneklemini ise biri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, diğer ikisi özel sektör tarafından yayınlanan üç adet 6. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabı oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmış, elde edilen veriler ise nicel hale getirildikten sonra tablolar halinde gösterilmiştir. Çalışmanın sonunda elde edilen verilerden hareketle önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Akyol, H. (2008). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Bıyıklı, H. ve Öztaş, Y. (2012). İlköğretim Türkçe 6 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Doku Yayıncılık Ticaret AŞ. Brent, R. ve Anderson, P. (1993). Developing children’s classroom listening strategies. The reading teacher. S. 47, s. 122-126.
 • Doğan, Y. (2011). Dinleme eğitimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Faix, T. (1975). Listening as a human relations art. Elementary English. S: 52, s. 409-413.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Karaalioğlu, S. K. (1995). Sözlü/yazılı kompozisyon konuşmak ve yazmak sanatı. 26. Baskı, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Karabıyık, F. (2011). İlköğretim Türkçe 6 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Evren Yayıncılık ve Basım Sanayi ve Ticaret AŞ.
 • Komisyon. (2012). İlköğretim Türkçe 6 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (1995). Türk dili üzerine araştırmalar. I. Cilt. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Özbay, M. (2012). Anlama teknikleri II: dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2006b). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Özbay, M. (2006a). Türkçe özel öğretim yöntemleri I. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Sever, S. (2000). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınları.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet Kurudayıoğlu

Funda Örge Yaşar

Publication Date June 28, 2014
Published in Issue Year 2014Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Kurudayıoğlu, M., & Yaşar, F. Ö. (2014). 6. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Dinleme Metinlerinin Dinleme Yöntem ve Teknikleri Açısından İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 1-14. https://doi.org/10.16916/aded.77359

Cited By