Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Okul Öncesi Öğrenci Annelerinin Etkileşimli Okuma Deneyimleri

Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 2, 385 - 400, 28.04.2022
https://doi.org/10.16916/aded.1067697

Öz

Çalışmanın hedefi; etkileşimli okuma uygulamasına katılan okul öncesi dönemdeki çocukların annelerinin uygulama ile ilgili deneyimlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımının fenomenoloji deseninden faydalanılmıştır. Çalışmaya uygun durum örneklemesi yolu ile seçilen çocuğu okul öncesi dönemde bulunan 7 anne katılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme aracı ile elde edilen veriler betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Analiz sonunda annelerin çocukları ile ara sıra geleneksel yöntemle kitap okuduklarını bunun sonunda çocuklarının sadece dinleme becerilerinde gelişme olduğunu belirtmişlerdir. Etkileşimli okumanın, geleneksel okumadan daha eğlenceli olması nedeni ile farklılaştığını söyleyen anneler, etkileşimli okumanın çocuklarının hayal dünyasını geliştirmesi nedeniyle bundan sonraki okumalarında etkileşimli okumayı tercih edeceklerini ifade etmişlerdir. Etkileşimli okumanın kendilerinin empati duygularını, çocuklarının ise bilişsel açıdan dinleme, konuşma, anlama becerilerini; duyuşsal açıdan mutluluk duygusunu geliştirdiğini; sosyal alanda ise arkadaşlık ilişkilerini güçlendirdiğini vurgulamışlardır.

Kaynakça

 • Akoğlu, G., Ergül, C., & Duman, Y. (2014). Etkileşimli kitap okuma: Korunmaya muhtaç çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkileri. İlköğretim Online, 13(2), 622‐639.
 • Akoğlu, G., Ergül, C., & Duman, Y. (2014). Etkileşimli kitap okuma: Korunmaya muhtaç çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkileri. İlköğretim Online, 13(2), 622‐639.
 • Angeletti, N., Hall, C., & Warmac, E. (1996). Improving elementary students’ attitudes toward recreational reading. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED398553.pdf adresinden 01.01.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Angeletti, N., Hall, C., & Warmac, E. (1996). Improving elementary students’ attitudes toward recreational reading. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED398553.pdf adresinden 01.01.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Aram, D., Fine, Y., & Ziv, M. (2013). Enhancing parent–child shared book reading interactions: Promoting references to the book’s plot and socio-cognitive themes. Early Childhood Research Quarterly, 28, 111– 122.
 • Aram, D., Fine, Y., & Ziv, M. (2013). Enhancing parent–child shared book reading interactions: Promoting references to the book’s plot and socio-cognitive themes. Early Childhood Research Quarterly, 28, 111– 122.
 • Atim, A., & Azihar, Z. N. (2012). Mother-child dialogic discourse in shared reading sessions: Use of literal and inferential questions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 66, 321-329.
 • Atim, A., & Azihar, Z. N. (2012). Mother-child dialogic discourse in shared reading sessions: Use of literal and inferential questions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 66, 321-329.
 • Beach, J. D. (2015). Do children read the children’s literature adults recommend? A comparison of adults’ and children’s annual “best” lists in the united states 1975–2005. New Review of Children's Literature and Librarianship, 21(1), 17-41.
 • Beck, I. L., & Juel, C. (1992). The role of decoding in learning to read. https://pdfs.semanticscholar.org/aed9/5c4d2b4ddb11d4199e4ab91ac0ee41fb2219.pdf adresinden 01.01.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Beck, I. L., & Juel, C. (1992). The role of decoding in learning to read. https://pdfs.semanticscholar.org/aed9/5c4d2b4ddb11d4199e4ab91ac0ee41fb2219.pdf adresinden 01.01.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Beschorner, B., & Hutchison, A. (2016). Parent education for dialogic reading: Online and face-to-face delivery methods. Journal of Research in Childhood Education, 30(3), 374-388.
 • Beschorner, B., & Hutchison, A. (2016). Parent education for dialogic reading: Online and face-to-face delivery methods. Journal of Research in Childhood Education, 30(3), 374-388.
 • Blom-Hoffman, J., O’neil Pirozzi, T. M., & Cutting, J. (2006). Read together, talk together: The acceptability of teaching parents to use dialogic reading strategies via videotaped instruction. Psychology in the Schools, 43(1), 71-78.
 • Blom-Hoffman, J., O’neil Pirozzi, T. M., & Cutting, J. (2006). Read together, talk together: The acceptability of teaching parents to use dialogic reading strategies via videotaped instruction. Psychology in the Schools, 43(1), 71-78.
 • Brannon, D., & Dauksas, L. (2012). Studying the effect dialogic reading has on family members’ verbal interactions during shared storybook reading. SRATE Journal, 21(2), 9-20.
 • Brannon, D., & Dauksas, L. (2012). Studying the effect dialogic reading has on family members’ verbal interactions during shared storybook reading. SRATE Journal, 21(2), 9-20.
 • Brickman, S. O. (2002). Effects of a joint book reading strategy on event start (Unpublished doctoral dissertation). Oklahama University, U.S.A.
 • Brickman, S. O. (2002). Effects of a joint book reading strategy on event start (Unpublished doctoral dissertation). Oklahama University, U.S.A.
 • Cohrssen, C., Niklas, F., & Tayler, C. (2016). ‘Is that what we do?’ Using a conversationanalytic approach to highlight the contribution of dialogic reading strategies to educator– child interactions during storybook reading in two early childhood settings. Journal of Early Childhood Literacy, 16(3), 361-382.
 • Cohrssen, C., Niklas, F., & Tayler, C. (2016). ‘Is that what we do?’ Using a conversationanalytic approach to highlight the contribution of dialogic reading strategies to educator– child interactions during storybook reading in two early childhood settings. Journal of Early Childhood Literacy, 16(3), 361-382.
 • Collins, F. M., & Svensson, C. (2008). If I had a magic wand I'd magic her out of the book: The rich literacy practices of competent early readers. Early Years, 28(1), 81-91.
 • Collins, F. M., & Svensson, C. (2008). If I had a magic wand I'd magic her out of the book: The rich literacy practices of competent early readers. Early Years, 28(1), 81-91.
 • Çelebi-Öncü, E. (2016). Etkileşimli kitap okumanın beş-altı yaş çocuklarının sosyal durumlara yaklaşımlarına etkisinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(4), 489-503.
 • Çelebi-Öncü, E. (2016). Etkileşimli kitap okumanın beş-altı yaş çocuklarının sosyal durumlara yaklaşımlarına etkisinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(4), 489-503.
 • Davis, S. E. (2004). An enhanced dialogic reading approach to facilitate typically developing pre-school Children’s emergent literacy skills (Unpublished master dissertation). East Tennessee State University, U.S.A.
 • Davis, S. E. (2004). An enhanced dialogic reading approach to facilitate typically developing pre-school Children’s emergent literacy skills (Unpublished master dissertation). East Tennessee State University, U.S.A.
 • Darling, S. (2005). Strategies for engaging parents in home support of reading acquisition. WİLEY fileDREAD%C4%B0NG%20FAM%C4%B0LYDARL%C4%B0NG.pdf adresinden 02.06.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Darling, S. (2005). Strategies for engaging parents in home support of reading acquisition. WİLEY fileDREAD%C4%B0NG%20FAM%C4%B0LYDARL%C4%B0NG.pdf adresinden 02.06.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • DeBaryshe, B. D., Binder, J. C., & Buell, M. J. (2000). Mothers’ implicit theories of early literacy ınstruction: Implications for children's reading and writing. Early Child Development and Care, 160(1), 119-131.
 • DeBaryshe, B. D., Binder, J. C., & Buell, M. J. (2000). Mothers’ implicit theories of early literacy ınstruction: Implications for children's reading and writing. Early Child Development and Care, 160(1), 119-131.
 • Dexter, C. A., & Stacks, A. M. (2014). A preliminary investigation of the relationship between parenting, parent-child shared reading practices, and child development in low-income families. Journal of Research in Childhood Education, 28(3), 394-410.
 • Dexter, C. A., & Stacks, A. M. (2014). A preliminary investigation of the relationship between parenting, parent-child shared reading practices, and child development in low-income families. Journal of Research in Childhood Education, 28(3), 394-410.
 • Domack, A. M. (2005). The effect of a dialogic reading intervention on the emergent literacy skills of preschool students (Unpublished master dissertation). Nebraska University, U.S.A.
 • Domack, A. M. (2005). The effect of a dialogic reading intervention on the emergent literacy skills of preschool students (Unpublished master dissertation). Nebraska University, U.S.A.
 • Dökmen, Ü. (1994). Okuma becerisi, ilgisi ve alışkanlığı üzerine psikososyal bir araştırma. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Elmonayer, R. A. (2013). Promoting phonological awareness skills of Egyptian kindergarteners through dialogic reading. Early Child Development and Care, 183(9), 1229–1241, http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2012.703183.
 • Er, S. (2016). Okulöncesi dönemde anne babaların etkileşimli hikâye kitabı okumalarının önemi. Başkent University Journal of Education, 3(2), 156-160.
 • Ergül, C., Sarıca, A. D., & Akoğlu, G. (2016). Etkileşimli kitap okuma: Dil ve erkenokuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 193-204.
 • Ergül, C., Sarıca, A. D., & Akoğlu, G. (2016). Etkileşimli kitap okuma: Dil ve erkenokuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 193-204.
 • Evans, J. H., Valleley, R. J., & Allen, K. D. (2002). ParentImplementation of an oral reading intervention: A case study. Child ve Family Behavior Therapy, 24(4), 39-50.
 • Evans, J. H., Valleley, R. J., & Allen, K. D. (2002). ParentImplementation of an oral reading intervention: A case study. Child ve Family Behavior Therapy, 24(4), 39-50.
 • Feit, S. (2009). Exploring the power of the read-aloud relationship between White middle class fathers and their sons (Unpublished doctoral dissertation). Columbia University, U.S.A.
 • Feit, S. (2009). Exploring the power of the read-aloud relationship between White middle class fathers and their sons (Unpublished doctoral dissertation). Columbia University, U.S.A.
 • Fletcher, J. (2017). What can we do to support reading for young adolescent students? Education, 45(2), 258-271.
 • Fletcher, J. (2017). What can we do to support reading for young adolescent students? Education, 45(2), 258-271.
 • Fung, P. C., Chow, B. W. Y., & McBride-Chang, C. (2005). The impact of a dialogic reading program on deaf and hard-ofhearing kindergarten and early primary school-aged students in Hong Kong. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10, 82-95.
 • Fung, P. C., Chow, B. W. Y., & McBride-Chang, C. (2005). The impact of a dialogic reading program on deaf and hard-ofhearing kindergarten and early primary school-aged students in Hong Kong. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10, 82-95.
 • Ganotice Jr. F. A., Downing, K., Mak, T., Chan, B., & Lee, W. Y. (2017) Enhancing parent-child relationship through dialogic reading. Educational Studies, 43(1), 51-66.
 • Ganotice Jr. F. A., Downing, K., Mak, T., Chan, B., & Lee, W. Y. (2017) Enhancing parent-child relationship through dialogic reading. Educational Studies, 43(1), 51-66.
 • Graham-Doyle B., & Bramwell, W. (2006). Promoting emergent literacy and social-emotional learning thruogh dialogic reading. The Reading Teacher, 59(6), 554-564.
 • Graham-Doyle B., & Bramwell, W. (2006). Promoting emergent literacy and social-emotional learning thruogh dialogic reading. The Reading Teacher, 59(6), 554-564.
 • Halsey, H. N. (2008). Investigation: Effects of dialogic reading using alpfabet books on the alphabet skills, phonologic awareness and oral language of preschool children (Unpublished doctoral dissertation). Massachusetts University, U.S.A.
 • Halsey, H. N. (2008). Investigation: Effects of dialogic reading using alpfabet books on the alphabet skills, phonologic awareness and oral language of preschool children (Unpublished doctoral dissertation). Massachusetts University, U.S.A.
 • Hargrave, A. C., & Senechal, M. (2000). A book reading intervention with preschool children who have limited vocabularies: The benefits of regular reading and reading. Early Childhood Research Quarterly, 15, 75-90.
 • Hargrave, A. C., & Senechal, M. (2000). A book reading intervention with preschool children who have limited vocabularies: The benefits of regular reading and reading. Early Childhood Research Quarterly, 15, 75-90.
 • Huebner, C. E., & Payne, K. (2010). Home support for emergent literacy: Follow-up of a community-based implementation of dialogic reading. Journal of Applied Developmental Psychology, 31,195-201.
 • Huebner, C. E., & Payne, K. (2010). Home support for emergent literacy: Follow-up of a community-based implementation of dialogic reading. Journal of Applied Developmental Psychology, 31,195-201.
 • Irish, C. K. (2016). Dialogıc reading in the home environment: A multiple case study of six families (Unpublished doctoral dissertation). George Mason University, U.S.A.
 • Irish, C. K. (2016). Dialogıc reading in the home environment: A multiple case study of six families (Unpublished doctoral dissertation). George Mason University, U.S.A.
 • Işıkoğlu-Erdoğan, N. (2016). Erken çocukluk döneminde çocuk-ebeveyn birlikte okuma etkinliklerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1071-1086.
 • Işıkoğlu-Erdoğan, N. (2016). Erken çocukluk döneminde çocuk-ebeveyn birlikte okuma etkinliklerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1071-1086.
 • Kotaman, H. (2008). Impacts of dialogical storybook reading on young children's reading attitudes and vocabulary development. Reading Improvement, 45(2), 55-61.
 • LaCour, M. M., McDonald, C., Tissington, L. D., & Thomason, G. (2013). Improving pre-kindergarten children’s attitude and interest in reading through a parent workshop on the use of dialogic reading techniques. Reading Improvement, 50(1), 1-11.
 • LaCour, M. M., McDonald, C., Tissington, L. D., & Thomason, G. (2013). Improving pre-kindergarten children’s attitude and interest in reading through a parent workshop on the use of dialogic reading techniques. Reading Improvement, 50(1), 1-11.
 • Laboo, L. (2005). Books and computer response activities that support literacy development. Reading Teacher, 59, 288-292.
 • Lever, R., & Senechal, M. (2011). Discussing stories: On how a dialogic reading intervention improves kindergartners'oral narrative construction. Journal of Experimental Child Psychology, 108(1), 1-24.
 • Lever, R., & Senechal, M. (2011). Discussing stories: On how a dialogic reading intervention improves kindergartners'oral narrative construction. Journal of Experimental Child Psychology, 108(1), 1-24.
 • Lonigan,C. J., Anthony, J. L., Bloomfield, B. G., Dyer, S. M., & Samwel, C. S. (1999). Effects of two shared-reading interventions on emergent literacy skills of at-risk preschoolers. Journal of Early Intervention, 22(4), 306-322.
 • Lonigan,C. J., Anthony, J. L., Bloomfield, B. G., Dyer, S. M., & Samwel, C. S. (1999). Effects of two shared-reading interventions on emergent literacy skills of at-risk preschoolers. Journal of Early Intervention, 22(4), 306-322.
 • Marlow, E. (1992). Helping your child in reading. http://eric.ed.gov/?id=ED345215 adresinden 16.06.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Marlow, E. (1992). Helping your child in reading. http://eric.ed.gov/?id=ED345215 adresinden 16.06.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • McCarty, S., Nicastro, J., Spiros, I., & Staley, K. (2001). Increasing recreational reading through the use of read-alouds. 08.06.2016 tarihinde http://eric.ed.gov/?id= ED453541 adresinden alınmıştır.
 • McCarty, S., Nicastro, J., Spiros, I., & Staley, K. (2001). Increasing recreational reading through the use of read-alouds. 08.06.2016 tarihinde http://eric.ed.gov/?id= ED453541 adresinden alınmıştır.
 • Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analvsis (2nd ed.). London: Sage Publisher.
 • Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analvsis (2nd ed.). London: Sage Publisher.
 • Mol, S. E., Bus, A. G., de Jong, M. T., & Smeets, D.J.H. (2008). Added value of dialogic mother- child book reading: A meta-analyses. Early Education and Development, 19, 7-26.
 • Mol, S. E., Bus, A. G., de Jong, M. T., & Smeets, D.J.H. (2008). Added value of dialogic mother- child book reading: A meta-analyses. Early Education and Development, 19, 7-26.
 • Morgan, P., & Meier, C. R. (2008). Dialogic reading’s potential to improve children’s emergent literacy skills and behavior. Preventing School Failure, 52(4), 11-16.
 • Morgan, P., & Meier, C. R. (2008). Dialogic reading’s potential to improve children’s emergent literacy skills and behavior. Preventing School Failure, 52(4), 11-16.
 • Petchprasert, A. (2014). The influence of parents’ backgrounds, beliefs about English learning, and a dialogic reading program on Thai kindergarteners’ English lexical development. English Language Teaching, 7(3), 50-62.
 • Petchprasert, A. (2014). The influence of parents’ backgrounds, beliefs about English learning, and a dialogic reading program on Thai kindergarteners’ English lexical development. English Language Teaching, 7(3), 50-62.
 • Purpura, D. J., Napoli, A. R., Wehrspann, E. A., & Gold, Z. S. (2017). Causal connections between mathematical language and mathematical knowledge: A dialogic reading ıntervention. Journal of Research on Educational Effectiveness, 10(1), 116-137.
 • Purpura, D. J., Napoli, A. R., Wehrspann, E. A., & Gold, Z. S. (2017). Causal connections between mathematical language and mathematical knowledge: A dialogic reading ıntervention. Journal of Research on Educational Effectiveness, 10(1), 116-137.
 • Reese, E., Leyva, D., Sparks, A., & Grolnick, W. (2010). Maternal elaborative reminiscing increases low-income children's narrative skills relative to dialogic reading. Early Education and Development, 21(3), 318-342.
 • Reese, E., Leyva, D., Sparks, A., & Grolnick, W. (2010). Maternal elaborative reminiscing increases low-income children's narrative skills relative to dialogic reading. Early Education and Development, 21(3), 318-342.
 • Saraçoğlu, A. S., Bozkurt, N., & Serin, O. (2003). Üniversite öğrencilerinin okuma ilgileri ve okuma alışkanlıklarını etkileyen faktörler. Eğitim Araştırmaları, 4(12), 148–157.
 • Saraçoğlu, A. S., Bozkurt, N., & Serin, O. (2003). Üniversite öğrencilerinin okuma ilgileri ve okuma alışkanlıklarını etkileyen faktörler. Eğitim Araştırmaları, 4(12), 148–157.
 • Schreder, S. J., Hupp, S. D. A., Everett, G. E., & Krohn, E. (2012). Targeting reading fluency through brief experimental analysis and parental intervention over the summer. Journal of Applied School Psychology, 28(2), 200-220.
 • Schreder, S. J., Hupp, S. D. A., Everett, G. E., & Krohn, E. (2012). Targeting reading fluency through brief experimental analysis and parental intervention over the summer. Journal of Applied School Psychology, 28(2), 200-220.
 • Sim, S. S. H., Berthelsen, D., Walker, S., Nicholson, J. M., & Fielding-Barnsley, R. (2014). A shared reading intervention with parents to enhance young children’s early literacy skills. Early Child Development and Care, 184, 1531–1549.
 • Sim, S. S. H., Berthelsen, D., Walker, S., Nicholson, J. M., & Fielding-Barnsley, R. (2014). A shared reading intervention with parents to enhance young children’s early literacy skills. Early Child Development and Care, 184, 1531–1549.
 • Sperling, A. R., & Head, M. D, (2002). Reading attitudes and literacy skills in prekindergarten and kindergarten children. Early Childhood Education Journal, 29(4), 233-236.
 • Sperling, A. R., & Head, M. D, (2002). Reading attitudes and literacy skills in prekindergarten and kindergarten children. Early Childhood Education Journal, 29(4), 233-236.
 • Sukhram, D. P., & Hsu, A. (2012). Developing reading partnership between parents and children: A Reflection on the reading together program. Early Childhood Education, 40, 115-121.
 • Sukhram, D. P., & Hsu, A. (2012). Developing reading partnership between parents and children: A Reflection on the reading together program. Early Childhood Education, 40, 115-121.
 • Towson, J. A., Fetting, A., Fleury, V. P., & Abarca, D. L. (2017). Dialogic reading in early childhood settings: A summary of the evidence base. Topics in Early Childhood Special Education, 37(3) 132–146.
 • Towson, J. A., Fetting, A., Fleury, V. P., & Abarca, D. L. (2017). Dialogic reading in early childhood settings: A summary of the evidence base. Topics in Early Childhood Special Education, 37(3) 132–146.
 • Tsybina, I., & Eriks-Brophy, A. (2010). Bilingual dialogic book-reading intervention for preschoolers with slow expressive vocabulary development. Journal of Communication Disorders, 43, 538–556.
 • Tsybina, I., & Eriks-Brophy, A. (2010). Bilingual dialogic book-reading intervention for preschoolers with slow expressive vocabulary development. Journal of Communication Disorders, 43, 538–556.
 • Vally, Z. (2012). Dialogic reading and child language growth-combating developmental risk in South Africa. South African Journal of Psychology, 42(4), 617-627.
 • Vally, Z. (2012). Dialogic reading and child language growth-combating developmental risk in South Africa. South African Journal of Psychology, 42(4), 617-627.
 • Van Ours, J. C. (2008) When do children read books? Education Economics, 16(4), 313-328.
 • Vulkelich, C., Christie, J. F., & Enz, B. J. (2014). Helping young children learn language and literacy (3rd Edition). Essex: Pearson.
 • Vulkelich, C., Christie, J. F., & Enz, B. J. (2014). Helping young children learn language and literacy (3rd Edition). Essex: Pearson.
 • Whalon, K., Delano, M., & Hanline, M. F. (2013). A rationale and strategy for adapting dialogic reading for children with autism spectrum disorder: RECALL. Preventing School Failure. Alternative Education for Children and Youth, 57(2), 93-101.
 • Whalon, K., Delano, M., & Hanline, M. F. (2013). A rationale and strategy for adapting dialogic reading for children with autism spectrum disorder: RECALL. Preventing School Failure. Alternative Education for Children and Youth, 57(2), 93-101.
 • Whitehurst, G. J. (1992). Dialogic reading: An effective way to read to preschoolers. http://www.readingrockets.org/article/dialogic-reading-effective-way-read-aloud-young-children adresinden 03.10.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Whitehurst, G. J. (1992). Dialogic reading: An effective way to read to preschoolers. http://www.readingrockets.org/article/dialogic-reading-effective-way-read-aloud-young-children adresinden 03.10.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. Child Development, 69, 848-872.
 • Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. Child Development, 69, 848-872.
 • Wray, D., & Medwell, J. (2015). Exploring a national bookgifting scheme: Parents' and children's reactions. Education 3-13, 43(2), 209-222.
 • Wray, D., & Medwell, J. (2015). Exploring a national bookgifting scheme: Parents' and children's reactions. Education 3-13, 43(2), 209-222.
 • Yalman, M., Özkan, E., & Kutluca, T. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları üzerine betimsel bir araştırma: Dicle Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 14(2), 291-305.
 • Yalman, M., Özkan, E., & Kutluca, T. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları üzerine betimsel bir araştırma: Dicle Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 14(2), 291-305.
 • Yıldız-Bıçakçı, M., Er, S., & Aral, N. (2017). Annelerin çocuklarına etkileşimli kitap okuma sürecine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 42(191), 53-68.
 • Yıldız-Bıçakçı, M., Er, S., & Aral, N. (2017). Annelerin çocuklarına etkileşimli kitap okuma sürecine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 42(191), 53-68.
 • Yıldız-Bıçakçı, M., Er, S., & Aral, N. (2018). Etkileşimli öykü kitabı okuma sürecinin çocukların dil gelişimi üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 201-208.
 • Yıldız-Bıçakçı, M., Er, S., & Aral, N. (2018). Etkileşimli öykü kitabı okuma sürecinin çocukların dil gelişimi üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 201-208.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin-Mee, C., & Gan, L. (1998). Reading practices in Singapore homes. Early Child Development and Care, 144(1), 13-20.
 • Yin-Mee, C., & Gan, L. (1998). Reading practices in Singapore homes. Early Child Development and Care, 144(1), 13-20.
 • Zevenbergen, A. A., Worth, S., Dretto, D., & Travers, K. (2016): Parents’ experiences in a home-based dialogic reading programme. Early Child Development and Care, 188(6), 862-874.
 • Zevenbergen, A. A., Worth, S., Dretto, D., & Travers, K. (2016): Parents’ experiences in a home-based dialogic reading programme. Early Child Development and Care, 188(6), 862-874.

Dialogic Reading Experiences of Preschool Student Mothers

Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 2, 385 - 400, 28.04.2022
https://doi.org/10.16916/aded.1067697

Öz

The aim of the study is to determine the experiences of mothers of preschool children participating in dialogic reading practice. The phenomenology pattern of the qualitative research approach was used in the research. Seven mothers whose children were in the pre-school period participated in the study, which was selected through appropriate case sampling. The data obtained with the semi-structured interview tool were analyzed with descriptive analysis. At the end of the analysis, they stated that mothers occasionally read books with their children using the traditional method, and at the end of this, only the listening skills of their children improved. Mothers who said that dialogic reading differs from traditional reading because it is more fun, stated that they would prefer dialogic reading in their future readings because dialogic reading develops their children's imagination. They emphasized that dialogic reading improves their empathy, their children's cognitive skills of listening, speaking and understanding, and their emotional happiness, and strengthens friendships in the social field.

Kaynakça

 • Akoğlu, G., Ergül, C., & Duman, Y. (2014). Etkileşimli kitap okuma: Korunmaya muhtaç çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkileri. İlköğretim Online, 13(2), 622‐639.
 • Akoğlu, G., Ergül, C., & Duman, Y. (2014). Etkileşimli kitap okuma: Korunmaya muhtaç çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkileri. İlköğretim Online, 13(2), 622‐639.
 • Angeletti, N., Hall, C., & Warmac, E. (1996). Improving elementary students’ attitudes toward recreational reading. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED398553.pdf adresinden 01.01.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Angeletti, N., Hall, C., & Warmac, E. (1996). Improving elementary students’ attitudes toward recreational reading. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED398553.pdf adresinden 01.01.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Aram, D., Fine, Y., & Ziv, M. (2013). Enhancing parent–child shared book reading interactions: Promoting references to the book’s plot and socio-cognitive themes. Early Childhood Research Quarterly, 28, 111– 122.
 • Aram, D., Fine, Y., & Ziv, M. (2013). Enhancing parent–child shared book reading interactions: Promoting references to the book’s plot and socio-cognitive themes. Early Childhood Research Quarterly, 28, 111– 122.
 • Atim, A., & Azihar, Z. N. (2012). Mother-child dialogic discourse in shared reading sessions: Use of literal and inferential questions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 66, 321-329.
 • Atim, A., & Azihar, Z. N. (2012). Mother-child dialogic discourse in shared reading sessions: Use of literal and inferential questions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 66, 321-329.
 • Beach, J. D. (2015). Do children read the children’s literature adults recommend? A comparison of adults’ and children’s annual “best” lists in the united states 1975–2005. New Review of Children's Literature and Librarianship, 21(1), 17-41.
 • Beck, I. L., & Juel, C. (1992). The role of decoding in learning to read. https://pdfs.semanticscholar.org/aed9/5c4d2b4ddb11d4199e4ab91ac0ee41fb2219.pdf adresinden 01.01.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Beck, I. L., & Juel, C. (1992). The role of decoding in learning to read. https://pdfs.semanticscholar.org/aed9/5c4d2b4ddb11d4199e4ab91ac0ee41fb2219.pdf adresinden 01.01.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Beschorner, B., & Hutchison, A. (2016). Parent education for dialogic reading: Online and face-to-face delivery methods. Journal of Research in Childhood Education, 30(3), 374-388.
 • Beschorner, B., & Hutchison, A. (2016). Parent education for dialogic reading: Online and face-to-face delivery methods. Journal of Research in Childhood Education, 30(3), 374-388.
 • Blom-Hoffman, J., O’neil Pirozzi, T. M., & Cutting, J. (2006). Read together, talk together: The acceptability of teaching parents to use dialogic reading strategies via videotaped instruction. Psychology in the Schools, 43(1), 71-78.
 • Blom-Hoffman, J., O’neil Pirozzi, T. M., & Cutting, J. (2006). Read together, talk together: The acceptability of teaching parents to use dialogic reading strategies via videotaped instruction. Psychology in the Schools, 43(1), 71-78.
 • Brannon, D., & Dauksas, L. (2012). Studying the effect dialogic reading has on family members’ verbal interactions during shared storybook reading. SRATE Journal, 21(2), 9-20.
 • Brannon, D., & Dauksas, L. (2012). Studying the effect dialogic reading has on family members’ verbal interactions during shared storybook reading. SRATE Journal, 21(2), 9-20.
 • Brickman, S. O. (2002). Effects of a joint book reading strategy on event start (Unpublished doctoral dissertation). Oklahama University, U.S.A.
 • Brickman, S. O. (2002). Effects of a joint book reading strategy on event start (Unpublished doctoral dissertation). Oklahama University, U.S.A.
 • Cohrssen, C., Niklas, F., & Tayler, C. (2016). ‘Is that what we do?’ Using a conversationanalytic approach to highlight the contribution of dialogic reading strategies to educator– child interactions during storybook reading in two early childhood settings. Journal of Early Childhood Literacy, 16(3), 361-382.
 • Cohrssen, C., Niklas, F., & Tayler, C. (2016). ‘Is that what we do?’ Using a conversationanalytic approach to highlight the contribution of dialogic reading strategies to educator– child interactions during storybook reading in two early childhood settings. Journal of Early Childhood Literacy, 16(3), 361-382.
 • Collins, F. M., & Svensson, C. (2008). If I had a magic wand I'd magic her out of the book: The rich literacy practices of competent early readers. Early Years, 28(1), 81-91.
 • Collins, F. M., & Svensson, C. (2008). If I had a magic wand I'd magic her out of the book: The rich literacy practices of competent early readers. Early Years, 28(1), 81-91.
 • Çelebi-Öncü, E. (2016). Etkileşimli kitap okumanın beş-altı yaş çocuklarının sosyal durumlara yaklaşımlarına etkisinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(4), 489-503.
 • Çelebi-Öncü, E. (2016). Etkileşimli kitap okumanın beş-altı yaş çocuklarının sosyal durumlara yaklaşımlarına etkisinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(4), 489-503.
 • Davis, S. E. (2004). An enhanced dialogic reading approach to facilitate typically developing pre-school Children’s emergent literacy skills (Unpublished master dissertation). East Tennessee State University, U.S.A.
 • Davis, S. E. (2004). An enhanced dialogic reading approach to facilitate typically developing pre-school Children’s emergent literacy skills (Unpublished master dissertation). East Tennessee State University, U.S.A.
 • Darling, S. (2005). Strategies for engaging parents in home support of reading acquisition. WİLEY fileDREAD%C4%B0NG%20FAM%C4%B0LYDARL%C4%B0NG.pdf adresinden 02.06.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Darling, S. (2005). Strategies for engaging parents in home support of reading acquisition. WİLEY fileDREAD%C4%B0NG%20FAM%C4%B0LYDARL%C4%B0NG.pdf adresinden 02.06.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • DeBaryshe, B. D., Binder, J. C., & Buell, M. J. (2000). Mothers’ implicit theories of early literacy ınstruction: Implications for children's reading and writing. Early Child Development and Care, 160(1), 119-131.
 • DeBaryshe, B. D., Binder, J. C., & Buell, M. J. (2000). Mothers’ implicit theories of early literacy ınstruction: Implications for children's reading and writing. Early Child Development and Care, 160(1), 119-131.
 • Dexter, C. A., & Stacks, A. M. (2014). A preliminary investigation of the relationship between parenting, parent-child shared reading practices, and child development in low-income families. Journal of Research in Childhood Education, 28(3), 394-410.
 • Dexter, C. A., & Stacks, A. M. (2014). A preliminary investigation of the relationship between parenting, parent-child shared reading practices, and child development in low-income families. Journal of Research in Childhood Education, 28(3), 394-410.
 • Domack, A. M. (2005). The effect of a dialogic reading intervention on the emergent literacy skills of preschool students (Unpublished master dissertation). Nebraska University, U.S.A.
 • Domack, A. M. (2005). The effect of a dialogic reading intervention on the emergent literacy skills of preschool students (Unpublished master dissertation). Nebraska University, U.S.A.
 • Dökmen, Ü. (1994). Okuma becerisi, ilgisi ve alışkanlığı üzerine psikososyal bir araştırma. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Elmonayer, R. A. (2013). Promoting phonological awareness skills of Egyptian kindergarteners through dialogic reading. Early Child Development and Care, 183(9), 1229–1241, http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2012.703183.
 • Er, S. (2016). Okulöncesi dönemde anne babaların etkileşimli hikâye kitabı okumalarının önemi. Başkent University Journal of Education, 3(2), 156-160.
 • Ergül, C., Sarıca, A. D., & Akoğlu, G. (2016). Etkileşimli kitap okuma: Dil ve erkenokuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 193-204.
 • Ergül, C., Sarıca, A. D., & Akoğlu, G. (2016). Etkileşimli kitap okuma: Dil ve erkenokuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 193-204.
 • Evans, J. H., Valleley, R. J., & Allen, K. D. (2002). ParentImplementation of an oral reading intervention: A case study. Child ve Family Behavior Therapy, 24(4), 39-50.
 • Evans, J. H., Valleley, R. J., & Allen, K. D. (2002). ParentImplementation of an oral reading intervention: A case study. Child ve Family Behavior Therapy, 24(4), 39-50.
 • Feit, S. (2009). Exploring the power of the read-aloud relationship between White middle class fathers and their sons (Unpublished doctoral dissertation). Columbia University, U.S.A.
 • Feit, S. (2009). Exploring the power of the read-aloud relationship between White middle class fathers and their sons (Unpublished doctoral dissertation). Columbia University, U.S.A.
 • Fletcher, J. (2017). What can we do to support reading for young adolescent students? Education, 45(2), 258-271.
 • Fletcher, J. (2017). What can we do to support reading for young adolescent students? Education, 45(2), 258-271.
 • Fung, P. C., Chow, B. W. Y., & McBride-Chang, C. (2005). The impact of a dialogic reading program on deaf and hard-ofhearing kindergarten and early primary school-aged students in Hong Kong. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10, 82-95.
 • Fung, P. C., Chow, B. W. Y., & McBride-Chang, C. (2005). The impact of a dialogic reading program on deaf and hard-ofhearing kindergarten and early primary school-aged students in Hong Kong. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10, 82-95.
 • Ganotice Jr. F. A., Downing, K., Mak, T., Chan, B., & Lee, W. Y. (2017) Enhancing parent-child relationship through dialogic reading. Educational Studies, 43(1), 51-66.
 • Ganotice Jr. F. A., Downing, K., Mak, T., Chan, B., & Lee, W. Y. (2017) Enhancing parent-child relationship through dialogic reading. Educational Studies, 43(1), 51-66.
 • Graham-Doyle B., & Bramwell, W. (2006). Promoting emergent literacy and social-emotional learning thruogh dialogic reading. The Reading Teacher, 59(6), 554-564.
 • Graham-Doyle B., & Bramwell, W. (2006). Promoting emergent literacy and social-emotional learning thruogh dialogic reading. The Reading Teacher, 59(6), 554-564.
 • Halsey, H. N. (2008). Investigation: Effects of dialogic reading using alpfabet books on the alphabet skills, phonologic awareness and oral language of preschool children (Unpublished doctoral dissertation). Massachusetts University, U.S.A.
 • Halsey, H. N. (2008). Investigation: Effects of dialogic reading using alpfabet books on the alphabet skills, phonologic awareness and oral language of preschool children (Unpublished doctoral dissertation). Massachusetts University, U.S.A.
 • Hargrave, A. C., & Senechal, M. (2000). A book reading intervention with preschool children who have limited vocabularies: The benefits of regular reading and reading. Early Childhood Research Quarterly, 15, 75-90.
 • Hargrave, A. C., & Senechal, M. (2000). A book reading intervention with preschool children who have limited vocabularies: The benefits of regular reading and reading. Early Childhood Research Quarterly, 15, 75-90.
 • Huebner, C. E., & Payne, K. (2010). Home support for emergent literacy: Follow-up of a community-based implementation of dialogic reading. Journal of Applied Developmental Psychology, 31,195-201.
 • Huebner, C. E., & Payne, K. (2010). Home support for emergent literacy: Follow-up of a community-based implementation of dialogic reading. Journal of Applied Developmental Psychology, 31,195-201.
 • Irish, C. K. (2016). Dialogıc reading in the home environment: A multiple case study of six families (Unpublished doctoral dissertation). George Mason University, U.S.A.
 • Irish, C. K. (2016). Dialogıc reading in the home environment: A multiple case study of six families (Unpublished doctoral dissertation). George Mason University, U.S.A.
 • Işıkoğlu-Erdoğan, N. (2016). Erken çocukluk döneminde çocuk-ebeveyn birlikte okuma etkinliklerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1071-1086.
 • Işıkoğlu-Erdoğan, N. (2016). Erken çocukluk döneminde çocuk-ebeveyn birlikte okuma etkinliklerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1071-1086.
 • Kotaman, H. (2008). Impacts of dialogical storybook reading on young children's reading attitudes and vocabulary development. Reading Improvement, 45(2), 55-61.
 • LaCour, M. M., McDonald, C., Tissington, L. D., & Thomason, G. (2013). Improving pre-kindergarten children’s attitude and interest in reading through a parent workshop on the use of dialogic reading techniques. Reading Improvement, 50(1), 1-11.
 • LaCour, M. M., McDonald, C., Tissington, L. D., & Thomason, G. (2013). Improving pre-kindergarten children’s attitude and interest in reading through a parent workshop on the use of dialogic reading techniques. Reading Improvement, 50(1), 1-11.
 • Laboo, L. (2005). Books and computer response activities that support literacy development. Reading Teacher, 59, 288-292.
 • Lever, R., & Senechal, M. (2011). Discussing stories: On how a dialogic reading intervention improves kindergartners'oral narrative construction. Journal of Experimental Child Psychology, 108(1), 1-24.
 • Lever, R., & Senechal, M. (2011). Discussing stories: On how a dialogic reading intervention improves kindergartners'oral narrative construction. Journal of Experimental Child Psychology, 108(1), 1-24.
 • Lonigan,C. J., Anthony, J. L., Bloomfield, B. G., Dyer, S. M., & Samwel, C. S. (1999). Effects of two shared-reading interventions on emergent literacy skills of at-risk preschoolers. Journal of Early Intervention, 22(4), 306-322.
 • Lonigan,C. J., Anthony, J. L., Bloomfield, B. G., Dyer, S. M., & Samwel, C. S. (1999). Effects of two shared-reading interventions on emergent literacy skills of at-risk preschoolers. Journal of Early Intervention, 22(4), 306-322.
 • Marlow, E. (1992). Helping your child in reading. http://eric.ed.gov/?id=ED345215 adresinden 16.06.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Marlow, E. (1992). Helping your child in reading. http://eric.ed.gov/?id=ED345215 adresinden 16.06.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • McCarty, S., Nicastro, J., Spiros, I., & Staley, K. (2001). Increasing recreational reading through the use of read-alouds. 08.06.2016 tarihinde http://eric.ed.gov/?id= ED453541 adresinden alınmıştır.
 • McCarty, S., Nicastro, J., Spiros, I., & Staley, K. (2001). Increasing recreational reading through the use of read-alouds. 08.06.2016 tarihinde http://eric.ed.gov/?id= ED453541 adresinden alınmıştır.
 • Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analvsis (2nd ed.). London: Sage Publisher.
 • Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analvsis (2nd ed.). London: Sage Publisher.
 • Mol, S. E., Bus, A. G., de Jong, M. T., & Smeets, D.J.H. (2008). Added value of dialogic mother- child book reading: A meta-analyses. Early Education and Development, 19, 7-26.
 • Mol, S. E., Bus, A. G., de Jong, M. T., & Smeets, D.J.H. (2008). Added value of dialogic mother- child book reading: A meta-analyses. Early Education and Development, 19, 7-26.
 • Morgan, P., & Meier, C. R. (2008). Dialogic reading’s potential to improve children’s emergent literacy skills and behavior. Preventing School Failure, 52(4), 11-16.
 • Morgan, P., & Meier, C. R. (2008). Dialogic reading’s potential to improve children’s emergent literacy skills and behavior. Preventing School Failure, 52(4), 11-16.
 • Petchprasert, A. (2014). The influence of parents’ backgrounds, beliefs about English learning, and a dialogic reading program on Thai kindergarteners’ English lexical development. English Language Teaching, 7(3), 50-62.
 • Petchprasert, A. (2014). The influence of parents’ backgrounds, beliefs about English learning, and a dialogic reading program on Thai kindergarteners’ English lexical development. English Language Teaching, 7(3), 50-62.
 • Purpura, D. J., Napoli, A. R., Wehrspann, E. A., & Gold, Z. S. (2017). Causal connections between mathematical language and mathematical knowledge: A dialogic reading ıntervention. Journal of Research on Educational Effectiveness, 10(1), 116-137.
 • Purpura, D. J., Napoli, A. R., Wehrspann, E. A., & Gold, Z. S. (2017). Causal connections between mathematical language and mathematical knowledge: A dialogic reading ıntervention. Journal of Research on Educational Effectiveness, 10(1), 116-137.
 • Reese, E., Leyva, D., Sparks, A., & Grolnick, W. (2010). Maternal elaborative reminiscing increases low-income children's narrative skills relative to dialogic reading. Early Education and Development, 21(3), 318-342.
 • Reese, E., Leyva, D., Sparks, A., & Grolnick, W. (2010). Maternal elaborative reminiscing increases low-income children's narrative skills relative to dialogic reading. Early Education and Development, 21(3), 318-342.
 • Saraçoğlu, A. S., Bozkurt, N., & Serin, O. (2003). Üniversite öğrencilerinin okuma ilgileri ve okuma alışkanlıklarını etkileyen faktörler. Eğitim Araştırmaları, 4(12), 148–157.
 • Saraçoğlu, A. S., Bozkurt, N., & Serin, O. (2003). Üniversite öğrencilerinin okuma ilgileri ve okuma alışkanlıklarını etkileyen faktörler. Eğitim Araştırmaları, 4(12), 148–157.
 • Schreder, S. J., Hupp, S. D. A., Everett, G. E., & Krohn, E. (2012). Targeting reading fluency through brief experimental analysis and parental intervention over the summer. Journal of Applied School Psychology, 28(2), 200-220.
 • Schreder, S. J., Hupp, S. D. A., Everett, G. E., & Krohn, E. (2012). Targeting reading fluency through brief experimental analysis and parental intervention over the summer. Journal of Applied School Psychology, 28(2), 200-220.
 • Sim, S. S. H., Berthelsen, D., Walker, S., Nicholson, J. M., & Fielding-Barnsley, R. (2014). A shared reading intervention with parents to enhance young children’s early literacy skills. Early Child Development and Care, 184, 1531–1549.
 • Sim, S. S. H., Berthelsen, D., Walker, S., Nicholson, J. M., & Fielding-Barnsley, R. (2014). A shared reading intervention with parents to enhance young children’s early literacy skills. Early Child Development and Care, 184, 1531–1549.
 • Sperling, A. R., & Head, M. D, (2002). Reading attitudes and literacy skills in prekindergarten and kindergarten children. Early Childhood Education Journal, 29(4), 233-236.
 • Sperling, A. R., & Head, M. D, (2002). Reading attitudes and literacy skills in prekindergarten and kindergarten children. Early Childhood Education Journal, 29(4), 233-236.
 • Sukhram, D. P., & Hsu, A. (2012). Developing reading partnership between parents and children: A Reflection on the reading together program. Early Childhood Education, 40, 115-121.
 • Sukhram, D. P., & Hsu, A. (2012). Developing reading partnership between parents and children: A Reflection on the reading together program. Early Childhood Education, 40, 115-121.
 • Towson, J. A., Fetting, A., Fleury, V. P., & Abarca, D. L. (2017). Dialogic reading in early childhood settings: A summary of the evidence base. Topics in Early Childhood Special Education, 37(3) 132–146.
 • Towson, J. A., Fetting, A., Fleury, V. P., & Abarca, D. L. (2017). Dialogic reading in early childhood settings: A summary of the evidence base. Topics in Early Childhood Special Education, 37(3) 132–146.
 • Tsybina, I., & Eriks-Brophy, A. (2010). Bilingual dialogic book-reading intervention for preschoolers with slow expressive vocabulary development. Journal of Communication Disorders, 43, 538–556.
 • Tsybina, I., & Eriks-Brophy, A. (2010). Bilingual dialogic book-reading intervention for preschoolers with slow expressive vocabulary development. Journal of Communication Disorders, 43, 538–556.
 • Vally, Z. (2012). Dialogic reading and child language growth-combating developmental risk in South Africa. South African Journal of Psychology, 42(4), 617-627.
 • Vally, Z. (2012). Dialogic reading and child language growth-combating developmental risk in South Africa. South African Journal of Psychology, 42(4), 617-627.
 • Van Ours, J. C. (2008) When do children read books? Education Economics, 16(4), 313-328.
 • Vulkelich, C., Christie, J. F., & Enz, B. J. (2014). Helping young children learn language and literacy (3rd Edition). Essex: Pearson.
 • Vulkelich, C., Christie, J. F., & Enz, B. J. (2014). Helping young children learn language and literacy (3rd Edition). Essex: Pearson.
 • Whalon, K., Delano, M., & Hanline, M. F. (2013). A rationale and strategy for adapting dialogic reading for children with autism spectrum disorder: RECALL. Preventing School Failure. Alternative Education for Children and Youth, 57(2), 93-101.
 • Whalon, K., Delano, M., & Hanline, M. F. (2013). A rationale and strategy for adapting dialogic reading for children with autism spectrum disorder: RECALL. Preventing School Failure. Alternative Education for Children and Youth, 57(2), 93-101.
 • Whitehurst, G. J. (1992). Dialogic reading: An effective way to read to preschoolers. http://www.readingrockets.org/article/dialogic-reading-effective-way-read-aloud-young-children adresinden 03.10.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Whitehurst, G. J. (1992). Dialogic reading: An effective way to read to preschoolers. http://www.readingrockets.org/article/dialogic-reading-effective-way-read-aloud-young-children adresinden 03.10.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. Child Development, 69, 848-872.
 • Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. Child Development, 69, 848-872.
 • Wray, D., & Medwell, J. (2015). Exploring a national bookgifting scheme: Parents' and children's reactions. Education 3-13, 43(2), 209-222.
 • Wray, D., & Medwell, J. (2015). Exploring a national bookgifting scheme: Parents' and children's reactions. Education 3-13, 43(2), 209-222.
 • Yalman, M., Özkan, E., & Kutluca, T. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları üzerine betimsel bir araştırma: Dicle Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 14(2), 291-305.
 • Yalman, M., Özkan, E., & Kutluca, T. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları üzerine betimsel bir araştırma: Dicle Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 14(2), 291-305.
 • Yıldız-Bıçakçı, M., Er, S., & Aral, N. (2017). Annelerin çocuklarına etkileşimli kitap okuma sürecine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 42(191), 53-68.
 • Yıldız-Bıçakçı, M., Er, S., & Aral, N. (2017). Annelerin çocuklarına etkileşimli kitap okuma sürecine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 42(191), 53-68.
 • Yıldız-Bıçakçı, M., Er, S., & Aral, N. (2018). Etkileşimli öykü kitabı okuma sürecinin çocukların dil gelişimi üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 201-208.
 • Yıldız-Bıçakçı, M., Er, S., & Aral, N. (2018). Etkileşimli öykü kitabı okuma sürecinin çocukların dil gelişimi üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 201-208.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin-Mee, C., & Gan, L. (1998). Reading practices in Singapore homes. Early Child Development and Care, 144(1), 13-20.
 • Yin-Mee, C., & Gan, L. (1998). Reading practices in Singapore homes. Early Child Development and Care, 144(1), 13-20.
 • Zevenbergen, A. A., Worth, S., Dretto, D., & Travers, K. (2016): Parents’ experiences in a home-based dialogic reading programme. Early Child Development and Care, 188(6), 862-874.
 • Zevenbergen, A. A., Worth, S., Dretto, D., & Travers, K. (2016): Parents’ experiences in a home-based dialogic reading programme. Early Child Development and Care, 188(6), 862-874.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ergün YURTBAKAN> (Sorumlu Yazar)
Faruk Basaran Bilim ve Sanat Merkezi
0000-0001-8811-6320
Türkiye


Elif Gül YURTBAKAN Bu kişi benim
Osman Altıntaş Ortaokulu
0000-0003-0322-2613
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yurtbakan, E. & Yurtbakan, E. G. (2022). Okul Öncesi Öğrenci Annelerinin Etkileşimli Okuma Deneyimleri . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 10 (2) , 385-400 . DOI: 10.16916/aded.1067697

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.