Bir hata meydana geldi.

Atilla DİLEKÇİ Dr. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yayın 4 Atıf 0 Hakemlik 0
4 Yayın
0 Atıf
0 Hakemlik
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Türkçe Eğitimi

Biyografi

Adı Soyadı : Atilla DİLEKÇİ
Görevi : Türkçe Öğretmeni / Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İletişim : dilekciatilla@gmail.com / 0 542 269 87 69

Lisansüstü
- Yüksek Lisans Tezi: Türkçe Ders Kitaplarındaki Kalıp Sözler ve Öğrencilerin Kalıp Sözleri Kullanma Düzeyleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, 2013.
Yüksek Lisans Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet CANBULAT

- Doktora Tezi: 21. Yüzyil Becerilerine Göre Tasarlanan Öğretim Etkinliklerinin Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerilerini Geliştirmeye Etkisi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Bilim Dalı, 2021.
Doktora Tez Danışmanı: Prof. Dr. Halit KARATAY


Makaleler

Uluslararası alan indekslerinde (ERIC) taranan dergilerde yayımlanmış makale
Canbulat, M., & Dilekci, U. (2016). Difficulties encountered by both teachers and students
in teaching and learning Turkish as a second language. Educational Research and Reviews, 10(9), 1335-1346. doi: 10.5897/ERR2015.2137


ULAKBİM tarafından taranan (TR Dizin) hakemli dergilerde yayımlanmış makale
Canbulat, M. ve Dilekçi, A. (2013). Türkçe ders kitaplarindaki kalip sözler ve öğrencilerin kalip sözleri kullanma düzeyleri, Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(7), 217-232.

Karatay H. ve Dilekçi, A. (2019). Türkçe öğretmenlerinin dil becerilerini
ölçme ve değerlendirme yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 48(Özel sayı 1), 685-716.

Karatay, H. ve Dilekçi, A. (2020). Okuma alışkanlığı hakkında Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1269-1290.
Uluslararası diğer indekslerdeki dergilerde yayınlanmış makaleler
Karatay H.,&Dilekci, A. (2020). Reading habits of students according to turkish teachers. International Journal of Languages’ Education and Teaching 8(2), 1-24. doi: 10.29228/ijlet.42865

Karatay H., & Dilekci, A. (2020). Formulaic language in teaching turkish as a foreign language. International Journal of Language Academy 7(2), 147-164. doi: 10.18033/ijla.4114


Bildiriler
Uluslararası bilimsel toplantılarda özet olarak sunulan bildiriler
Akyüz, M., & Dilekci, A. (2018). Fikret Terzi’nin Çocuk Tiyatrolarında Değer Aktarımı. International Learning Teaching And Educational Research Congress (ILTER-2018). 2015. 06.09.2018 - 08.09.2018 / Amasya, Turkey.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında tam metin olarak
basılan bildiriler
Karatay H. ve Dilekçi, A. (2019). Türkçe Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme Araçları Üzerine Bir Değerlendirme. 2nd International Black Sea Journal Social Sciences Symposium, 70-83. 21.06.2019-23.06. 2019. Giresun-Türkiye.

Çalışma Alanları
21. yüzyıl becerileri, Okuma becerileri, Güncel Türkçe Eğitimi Uygulamaları.

Mesleki Deneyim
Görev Yeri Görev Yıl
Batman/Hasankeyf/Saklı İlköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni 2011-2012
Batman/Hasankeyf/Saklı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni 2012-2014
Batman/Hasankeyf/Saklı Ortaokulu Müdür 2006-2008
Batman/Hasankeyf Ortaokulu Türkçe Öğretmeni 2014-2015
Batman/Hasankeyf Ortaokulu Müdür Yardımcısı 2016-2017
Bolu/Gerede/Esentepe Ortaokulu Türkçe Öğretmeni 2017-2018
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Ekip Üyesi 2017-2018
Bolu/ 100. Yıl Ortaokulu Türkçe Öğretmeni 2018-
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Ekip Üyesi 2018-


Alınan Ödüller
Belgenin Türü Kurum Yıl
Başarı Belgesi Hasankeyf Kaymakamlığı 2015
Başarı Belgesi Bolu Valiliği 2020


Görev Aldığı Ulusal Projeler
Yürütücü, 2018-2019. Köroğlu Yazarlık Atölyesi, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü.
Araştırmacı, 2019-2020. Yabancılara Türkçe Eğitimi Projesi, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü.
Yürütücü, 2019-2020. Liseler Okuyor Projesi, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü.
Yürütücü, 2019-2020. Şiirlerimizde Değerlerimiz Projesi, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü.
Yürütücü, 2019-2021. Okuyan Okullar Projesi, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü.
Yürütücü, 2018-2021. Anadolu Mektebi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY).

Kurum

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Popüler Yayınları

0

ATIF

1

FAVORİ

Yayınlar

0

ATIF

1

FAVORİ
Metin Tutarlılığı Değerlendirme Çerçevesi Önerisi
Yayın Bilgisi: 2021 , Ana Dili Eğitimi Dergisi
DOI: 10.16916/aded.979122
ATIF 0 FAVORİ 0

0

ATIF

0

FAVORİ

0

ATIF

0

FAVORİ
Kullanıcının DergiPark'ta kayıtlı görevi bulunmamaktadır.
^: Atıf sayıları CrossRef'ten çekilmektedir. Popüler yayınlar, DergiPark'ta araştırma yapan araştırmacılar tarafından favoriye eklenme istatistiğine göre otomatik belirlenmektedir. Bu sayfada görüntülenen istatistikler anlık değerler olmayıp, gerçek istatistikler arasında 24 saate kadar gecikme olabilmektedir.