Bir hata meydana geldi.

Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Investigation of Syntax Errors by Learners of Turkish as a Foreign Language

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 130 - 140, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.476994

Abstract

In the literature, especially it is stated that individuals who learn Turkish as a foreign language and native speakers of English make more comparisons between two languages, and they make more often syntactic errors by thinking in their mother tongue. In this sense, studies on problem-oriented approaches in teaching Turkish as a foreign language become important. The error analysis method, which is one of the problem-oriented approaches, provides an important clues for the second language learning process. Therefore, in this study, it is aimed to determine the most common syntactic errors by English native speaker learners of Turkish as a foreign language by using error analysis and comparative analysis findings. This study was conducted on 30 native speakers of English who are A2 level students at Indiana University Program of Turkish Flagship. In order to determine student errors, the test consisting of “Answering to Questions”, “Gap-Filling” and “ Re-writing the Sentences”, was implemented. At the result, it was seen that students mostly made syntax errors which kind of morphological and grammatical.

References

 • Adalar-Subaşı, D. (2010). TÖMER'de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin kompozisyonlarında hata analizi. Dil Dergisi, 148, 7-16.
 • Atabay, N., Özel,S., & Çam, A. (1981). Türkiye Türkçesinin sözdizimi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Bölükbaş, F. ve Yargin, A. (2012). Error analysis in usage of basic tenses in Turkish by Kirgiz students. Journal of Studia uralo-altaica,49, 143-51.
 • Brooks, N. (1964). Language and language learning, theory and practice. San Diego: Harcourt, Brace & World Publish.
 • Büyükikiz, K.K. ve Hasırcı, S.(2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarının yanlış çözümleme yaklaşımına göre değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 51-62.
 • Ciğerci, A.E. (2009). İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi bağlamında hata çözümleme denemesi. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çerçi, A., Derman, S. & Bardakçı, M. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarına yönelik yanlış çözümlemesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 695-715.
 • Gönülal, T. (2012). A correlation study of the relationship between syntactical accuracy, lexical accuracy and the quality of Turkish EFL student writing. Master of Degree Thesis. Ohio State University, Columbus.
 • Huang, L.S. (2001). Knowledge of English collocations: an analysis of Taiwanese EFL learners, Texas Papers in Foreign Language Education.
 • Kang, M. ve Chang, S. (2014). An analysis of lexical errors of Korean language learners. some American college learners’ case. Pan-PasificAssociation of Applied Linguistics, 18(2), 93-110.
 • Keshavarz, M.H. (2012). Contrastive analysis & error analysis. Tehran: Rahnama Press.
 • Khodabandeh, F. (2007). Analysis of students' errors: the case of headlines. The Asian ESP Journal, 3, 6-21.
 • Kozan, O. (2017). Yabancı dil/çeviri eğitiminde karşıtsal çözümleme: biçim-işlev-anlam üçlüsü. Dil Dergisi, 168, 65-81.
 • Llach, M. (2011). Lexical errors and accuracy in foreign language writing. Bristol: Multilingual Matters
 • Nurlu, M. ve Kutlu, A. (2015). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel seviye a1 yazma sorunları: Afganistan örneği. Kara Harp Okulu Dergisi, 25, 67-87.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (2.Baskı). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özkan, F. ve Bağdagül, M. (2004). Yabancı dillerin Türkçenin söz dizimi üzerindeki etkisi. Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 95-139.
 • Özyürek, R. (2009). Türk devlet ve topluluklarından Türkiye üniversitelerine gelen Türk soylu yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenimlerinde karşılaştıkları sorunlar. Journal of Turkish Studies, 4, 1819-62.
 • Richards, J.C (2015). Error analysis: perspectives on second language acquisition. Abingdon: Routledge Publication.
 • Şahin, E. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki ek yanlışları. Tarih Okulu Dergisi, 6, 433-449.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Sözdizimi Hatalarının İncelenmesi

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 130 - 140, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.476994

Abstract

Alan yazında özellikle de yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenen ve anadili İngilizce olan bireylerin iki dil arasında daha çok karşılaştırma yaptıkları, dahası çoğu zaman da kendi anadillerinde düşünerek sözdizimsel hatalar yaptıkları belirtilmektedir. Bu anlamda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sorun odaklı yaklaşımlara yönelik araştırmalar oldukça önem kazanmaktadır. Sorun odaklı yaklaşımlardan biri olan hata analizi yöntemi, ikinci dil öğrenme sürecinin incelenmesi açısından oldukça önemli ipuçları vermektedir. Bu nedenle bu çalışmada, anadili İngilizce olan ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin en çok yaptıkları sözdizimsel hataları, hata analizi ve karşılaştırmalı analiz bulgularından yararlanarak belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma, Indiana Üniversitesi Turkish Flagship Programında yabancı dil olarak Türkçe öğrenen ve anadili İngilizce olan A2 düzeyindeki 30 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Öğrenci hatalarını saptamak için öğrencilere “Sorulara Cevap Verme”, “Boşluk Doldurma” ve “Tümceyi Yeniden Yazma” bölümlerinden oluşan bir test uygulanmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin daha çok biçimbilimsel ve dilbilgisel yanlışlardan kaynaklı sözdizimi hataları yaptıkları görülmüştür.

References

 • Adalar-Subaşı, D. (2010). TÖMER'de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin kompozisyonlarında hata analizi. Dil Dergisi, 148, 7-16.
 • Atabay, N., Özel,S., & Çam, A. (1981). Türkiye Türkçesinin sözdizimi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Bölükbaş, F. ve Yargin, A. (2012). Error analysis in usage of basic tenses in Turkish by Kirgiz students. Journal of Studia uralo-altaica,49, 143-51.
 • Brooks, N. (1964). Language and language learning, theory and practice. San Diego: Harcourt, Brace & World Publish.
 • Büyükikiz, K.K. ve Hasırcı, S.(2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarının yanlış çözümleme yaklaşımına göre değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 51-62.
 • Ciğerci, A.E. (2009). İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi bağlamında hata çözümleme denemesi. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çerçi, A., Derman, S. & Bardakçı, M. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarına yönelik yanlış çözümlemesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 695-715.
 • Gönülal, T. (2012). A correlation study of the relationship between syntactical accuracy, lexical accuracy and the quality of Turkish EFL student writing. Master of Degree Thesis. Ohio State University, Columbus.
 • Huang, L.S. (2001). Knowledge of English collocations: an analysis of Taiwanese EFL learners, Texas Papers in Foreign Language Education.
 • Kang, M. ve Chang, S. (2014). An analysis of lexical errors of Korean language learners. some American college learners’ case. Pan-PasificAssociation of Applied Linguistics, 18(2), 93-110.
 • Keshavarz, M.H. (2012). Contrastive analysis & error analysis. Tehran: Rahnama Press.
 • Khodabandeh, F. (2007). Analysis of students' errors: the case of headlines. The Asian ESP Journal, 3, 6-21.
 • Kozan, O. (2017). Yabancı dil/çeviri eğitiminde karşıtsal çözümleme: biçim-işlev-anlam üçlüsü. Dil Dergisi, 168, 65-81.
 • Llach, M. (2011). Lexical errors and accuracy in foreign language writing. Bristol: Multilingual Matters
 • Nurlu, M. ve Kutlu, A. (2015). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel seviye a1 yazma sorunları: Afganistan örneği. Kara Harp Okulu Dergisi, 25, 67-87.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (2.Baskı). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özkan, F. ve Bağdagül, M. (2004). Yabancı dillerin Türkçenin söz dizimi üzerindeki etkisi. Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 95-139.
 • Özyürek, R. (2009). Türk devlet ve topluluklarından Türkiye üniversitelerine gelen Türk soylu yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenimlerinde karşılaştıkları sorunlar. Journal of Turkish Studies, 4, 1819-62.
 • Richards, J.C (2015). Error analysis: perspectives on second language acquisition. Abingdon: Routledge Publication.
 • Şahin, E. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki ek yanlışları. Tarih Okulu Dergisi, 6, 433-449.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Zeynep Zeliha BAYAZIT (Primary Author)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date January 28, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Bayazıt, Z. Z. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Sözdizimi Hatalarının İncelenmesi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 7 (1) , 130-140 . DOI: 10.16916/aded.476994