Editors

Prof. Dr. Bilginer ONANMustafa Kemal University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Bayram BAŞ - Yıldız Technical University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Özay KARADAĞ - Hacettepe University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Kasım YILDIRIM - Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

Asst. Prof. Dr. Kadir Vefa TEZEL - Abant İzzet Baysal University, Turkey

Editor in Chief

Assoc. Prof. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU - Hacettepe University, Turkey

Assistant Editor

Res. Assist. Osman TURHAN - Yıldız Technical University, Turkey

Editorial Board

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL - Başkent University, Turkey

Prof. Dr. Alemdar YALÇIN - Gazi University, Turkey

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ - Ankara University, Turkey

Prof. Dr. Hayati AKYOL - Gazi University, Turkey

Prof. Dr. Musa ÇİFCİ - Uşak University, Turkey

Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN - İstanbul University, Turkey

Prof. Dr. Celal DEMİR - Afyon Kocatepe University, Turkey

Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN - Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU - Abant İzzet Baysal University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Bayram BAŞ - Yıldız Technical University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Bilginer ONAN - Mustafa Kemal University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Özay KARADAĞ - Hacettepe University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ - Mersin University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Halit KARATAY - Abant İzzet Baysal University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Alpaslan OKUR - Sakarya University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Duygu UÇGUN - Ömer Halisdemir University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Kemalettin DENİZ - Gazi University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Yusuf DOĞAN - Gazi University, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Gökhan ARI - Düzce University, Turkey

Asst. Prof. Dr. S. Kürşad DOLUNAY - Abant İzzet Baysal University, Turkey

Asst. Prof. Dr. Kadir Vefa TEZEL - Abant İzzet Baysal University, Turkey